sıkışma mevcut talep bölgesine yakın seviyede ve hacimdeki artış dikkat çekici öncelikle mavi direnç bölgesini kırmamız gerekiyor