BrankoPetruci

Son Bilançosuna Göre Ereğli'nin Finansal Durum Rasyoları

BIST:EREGL   EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
🚨EREGL'nin 31.12.2023 tarihli bilançosuna göre finansal durumu şöyle dostlar:

🔸Foreks anketine göre çeyreklik ortalama kâr beklentisi 3.513.600.000 TL, medyan beklenti 3.668.100.0000 TL olarak iken (Ankete 12 kurum katılım sağlamış) Erdemir’in açıkladığı 7.900.518.000 TL çeyreklik net kâr, beklentilerin 2 katından fazla gerçekleşmiş oldu.

Acaba nasıl oldu?

Çünkü bunun 7.2 Milyar TL’si Ertelenmiş Vergi Gelirinden geliyor. Düşelim bunu: Çeyreklik net kar aslında 699 Milyon t. yapıyor. 🤔

🔸Demek ki aslında bilançosu epey yerlerde. Ancak hem lokal hem global ciddi bir krizden kurtulma aşamasında olan kocaoğlanın yıllıkta TL bazlı ciroyu 148 Milyar ₺ ile %16 artırmış olması da hayra bir işaret olsun.

2024'te işlerin düzelmesini ve daha iyi işlere imza atmalarını dileyelim.

Bilançoyu yorumlama işini uzmanlarına bırakarak ben cari rasyolarını dolar bazlı paylaşacağım.

Bunlar her yerde bulunan rasyolar dostlar, istediğiniz temel analiz platformundan açıp bakabilirsiniz:

🔸Özkaynakları %15'lik artışla 6.5 Milyar $ civarında gerçekleşmiş. Artış olması çok önemli. Belli bir toparlanmayı işaret ediyor.

🔸Nakit ve Nakit Benzerleri %23'lük bir artışla 817 Milyon $'a yükselmiş. Aslında likiditesi güzel artış kaydetmiş şirketin. Bu artış da önemli.

🔸Kısa vadeli 3 Milyar $, uzun vadeli 992 Milyon $ borcu var.

🔸FD/FAVÖK 13.52 olarak sektörel ortalama 17.72'in altında.
Literatürde FD/Favök oranı rakiplerine ve sektörel ortalamalara göre düşük çıkan şirketlerin rakiplerine göre ucuz olabileceği, tam tersine rakiplerden veya sektöre ait ortalamalardan daha yüksek bir değere sahip şirketinse daha pahalı hisse senetlerine sahip olabileceği vurgulanır.

Diğer rasyolarına da detaylı bakılması gerekir. Ayrıca henüz rakiplerin bilançoları da açıklanmadı. Sektörel ortalama değişecektir.

🔸Net Borç/FAVÖK 2.17 olarak bulunuyor.
Düşük olması şirketin borcunu ödeyebilme kabiliyetinin hızlandığını, borcunu yarattığı nakit ile daha çabuk ödeyebilecek duruma geldiğini gösterir. (Rasyonun eksi değerde olması şirketin finansal borcundan fazla nakdi olduğunu belirtir yani net nakit pozisyonundadır.)

🔸Cari oran 1.51.
1.5 üstünde olması istenir. Söz konusu oranın yüksek olması işletmenin borç ödeme gücünün yüksek olduğunu gösterir. Fakat cari oranın çok yüksek olması da işletmede atıl fon bulunduğunu ve bu nedenle kaynakların etkin kullanılmadığını ifade eder. Ana metal sektörünün cari oran ortalaması biraz yüksektir (1.75) Enf. muhasebesi sonrası bakalım ne olacak?

EREGL için kendi içinde olumlu bir gösterge.

🔸Kısa vadeli borçlarını likit dönen varlıklarla ödenip ödenemeyeceğini gösteren asit-test/likidite oranı 12/2023 itibarıyla 0.75 olarak hesaplanıyor.
1 ve üzerinde olması istenir. Bu açıdan da düşüş trendinde olan olumsuz bir rasyosu var.

🔸Nakit oranı 0.29 olarak gerçekleşmiş.
İşletmenin kısa vadeli borçlarıyla hazır ve menkul değerler arasındaki ilişkiyi veren nakit oranın 0,20’nin altına düşmemesi genel bir kural olarak arzulanmaktadır.
Ereğli 4 çeyrektir bu oranı yatay bir seyirde tutuyor.

🔸Kaldıraç oranı 38.22 gibi hayli düşük bir seviyede.
50'nin altında olması istenir. 70'ten fazla olması işletmenin riskli şekilde yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yükselen bir trendde olmasıyla birlikte mevcutta şirket için hayli olumlu bir rasyo olarak karşımıza çıkıyor.

(Gelişmiş ülkelerde “Yabancı Kaynak/Varlık Toplamı” oranının % 50’nin üzerine yükselmesi genellikle bir tehlike işareti olarak yorumlanmaktadır. Ancak, ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, öz sermaye sağlanmasındaki kurumsal güçlükler ve işletmelerin varlık yapısı içinde dönen varlıkların payının yüksekliği ve kullanılan teknolojilerin daha çok emek yoğun olması nedeniyle, anılan oran genellikle % 60’ın da üstündedir.)

🔸Stok Devir Hızı 2.40 olarak karşımıza çıkıyor. Ana metal sektörel ortalaması 5.5.
Stok devir hızı oranı stokların ne kadar bir süre içinde üretim faaliyetinde tükendiğini veya satış hâsılatı unsuru haline dönüştüğünü ölçmeye yarar.

Stok devir hızı ne kadar yüksek çıkarsa işletmenin tuttuğu stoğun o kadar az olduğunu, dolayısıyla eldeki malzemenin daha hızlı şekilde yenilendiğini anlarız. Diğer bir ifadeyle söz konusu oranın yüksek olması arzu edilir.

🔸Aktif Karlılık (ROA) oranı 1.66 olarak bulunuyor. Geçmiş dönemlerine göre ciddi bir düşüş yaşamış durumda.

Aktif kârlılık şirketin varlıklarını kâr yaratma konusunda ne kadar verimli kullandığına ilişkin ölçütlerden biridir. Şirketin sahip olduğu her 100 birimlik varlığa karşılık elde ettiği net kârı gösterir. Hesaplama yapılırken son 4 çeyreğe ait toplam net kâr, dönem başı ve dönem sonu varlıkların ortalamasına bölünür.

Şirketlerin aktif yapıları değişkenlik gösterebilir. Örneğin çok yüksek başlangıç yatırımı gerektiren sanayi sektörlerinde aktif kârlılık oranları yazılım gibi sektörlere göre düşük olabilir. Bu yüzden kıyaslama yapılırken şirket kendi sektöründeki benzer işi yapan şirketlerle ve kendi geçmiş dönemleriyle kıyaslanmalıdır.

Bu açıdan bakıldığında sektörel ortalaması 10.5 olan ana metal sektöründeki rakiplerinin şimdilik hayli gerisinde kalmış gibi görünse de, henüz rakiplerinin 4. çeyrek bilançoları açıklanmadığı için kıyaslama yapmak için erken diyebiliriz.

🔸Özsermaye Karlılığı (ROE) son bilanço dönemi (12/2023) için 2.67 olarak çıkıyor ki 2022 3. çeyreğinden beri sürekli düşüş yaşıyor ve enflasyonun hayli altında kalıyor.

Bu kârlılığın ölçütü, şirketin özsermayesine oranla ne kadar kâr elde ettiği ve bunu ne kadar artırabildiğidir. Yıllık enflasyon oranının üzerinde olması çok önemlidir.
Borsamızda pek çok firmanın ROE kısaltmalı özsermaye karlılıkları da enflasyonun epey altında gezinmektedir.

Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.

X'ten takip etmek üzere: twitter.com/BrankoPetruci

Finans Piyasalarında Rotanızı Çizmenin Yol Haritası Kaynakları: x.com/BrankoPetruci/status/1748293185699205255
Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.