BINANCE:EPSUSDT   EPS / TetherUS
#EPSUSDT
0.44 usd destek yeri..
1.07 usd direnç
YTD.