İLK HEDEFİ 5,5 KAT OLAN 0,42256 ikinci hedefi 2022 şubata denk gelen 0,91727 yani 9,1 kat . yatırım tavzsiyesi değildir. grafiğin elips şeklindeki yörüngesi dikkate alınarak hazırlanmış bir çalışmadır.