BIST:ANSGR   ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
379 görüntülenme
15
ANSGR - ANADOLU SİGORTA
-
İZLENEBİLİR
ucuz -kar ediyor- hacim yüksek,
2016 dan beri desteğin altına gelmemiş.
% 60 gibi getiri potansiyeli var.
Alınmadan bir kaç gün izlenmeli
*
Grafik haftalık.
*
FK..........6,06
PD /DD.....1,03
*
Sermaye.........500.000.000.-TL
Öz Sermaye...2.902.672.041.-TL
*
Fiili Dolaşım Oranı....% 34,76
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı....173.800.000.- adet
*
İştirak..............................Tutar..................%
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş........86.000.000.-.....20
*
ilk 6 ay kar..:....311.412.439.-
2017 den beri hiç zarar etmemiş.
Öncesine bakamadım.
İstikrarlı bir kar artışı var.
*
ANALİST HEDEFİ : 9.25.-TL
ŞU AN ............: 5.99.- TL
Potansiyel getiri % 60 lar gibi
*
Grafik 2016 dan başlıyor.
Ana desteğin altına hiç inmemiş.
Sakin sakin belli bir oranda yükselmiş.
*
Şirketin Sektörü....MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ
*
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar...YILDIZ PAZAR
*
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
500.000.000.-
-
Kayıtlı Sermaye Tavanı
700.000.000.-
*
Halka açıklık oranı : % 35
*
Defter değeri : 2 milyar 902 milyon .-
-
Piyasa değeri : 2 milyar 995 milyon.-
*
................FK...... PD /DD
ANSGR .....6.07.......1.03
TURSG ......5.35.......1.57
AKGRT .....6.44.......2.28
ANHYT ......7.63.......2.83
AGESA......9.87.......5.41
*
Ema ...5..: 6.07
Ema 20...: 6.28
Ema 50...: 6.46
Ema 100.: 6.14
Ema 200.: 5.28
*
25 EKİM Pazartesi.Hacim.........1.282.790.- adet
Ortalama Hacim (3Ay)..............464.170.- adet
Hacim ciddi oranda artmış.

*
SON 5 GÜN HACİM -TL
25.10.2021 ...7.666.149,94 TL
22.10.2021 ...9.549.147,15 TL
21.10.2021 ...9.217.589,95 TL
20.10.2021 ...1.452.560,21 TL
19.10.2021 ...5.342.085,34 TL
*

*
KAP
Gönderim Tarihi.......27.09.2021
Özet Bilgi
Fitch Rating Derecelendirme Notu Hakkında
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB Durağan", Ulusal Finansal Güçlülük notunu "AA+( tur ) Durağan" olarak teyit etmiştir.

*
Ortağın Ticaret Unvanı.............Sermaye Payı(TL) .........Sermaye Payı(%)
MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ.... 286.550.105,-...... 57,31
TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A Ş ..................35.014.061 ..........7
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
.................................................. 25.212.000.-......... 5,04
DİĞER.......................................... 153.223.833.-........ 30,65
+
TOPLAM.................................... 500.000.000............... 100
*
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Ticaret Unvanı.................Sermaye Pay ...Sermaye Payı(%)
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi...254.626.062.-......50,9252

*
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Barış Hüseyin ŞAFAK.....Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
investor.relations@anadolusigorta.com. tr ......8507440254

Birkan KARATAŞ......Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi
investor.relations@anadolusigorta.com. tr ....8507440359
*
Ahmet Tevfik GEDİKKAYA...Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi
investor.relations@anadolusigorta.com. tr ....8507440736

*
AL-SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
İşlem aktif: ANSGR – ANSGR 3Ç21 net karı beklentilerin altında (piyasa beklentisi: 55mnTL) 28mnTL olarak açıklandı (çeyreklik -%81, yıllık -%73) ve bu rakam da 9A21’de %15,3 öz kaynak karlılığına işaret etmektedir (6A21: %18,6). Trafik sigortası ve sağlık segmentlerindeki operasyonel iyileşmeye rağmen, kasko ve yangın/doğal afet segmentindeki zayıf operasyonel performansla Şirket’in kombine rasyosu çeyreklik %116’da sabit kaldı. Şirket’in muhafazakar provizyonlama politikalarına paralel olarak karşılıklar çeyreklik %6 artışla 9,3mlrTL’ye ulaşırken, artan sabit getirili borçlanma araçlarıyla yatırım portföyü 8,8mlrTL’ye ulaştı. Zayıf gelen sonuçlara piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz.
İşlem aktif: ANALİZT HADEF FİYAT : 8.50.-TL ( % 42 CİVARI KAR OLASI)

Mali Tablo Dönemi..2021-9
En Son Dönem Karı....339.762.760.- TL
*
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı....173.800.000.- adet
*
FK.....7,11
PD/DD....1,01
*
Sermaye........500.000.000.-
Öz Sermaye....2.963.675.123
4 KATI ÇOK İYİ.
*
Kısa vadeli göstergeler genelde Al konumunda bulunuyor. Orta vadeli göstergeler son dönemde belirgin Al sinyalleri vermeye başladı. Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor.
*
KAR GEÇEN SENE İLK 9 AYA GÖRE % 10 GİBİ DÜŞMÜŞ. YİNE DE KAR GÜZEL
*
iŞTİRAK
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş....86.000.000 ..... % 20
*
Hisse Başına Kar.... 0.84
HİSSE FİYATI 5.98.- TL ŞU AN
*
.............FK-------PD/DD
ANSGR......7.13 ....1.01
TURSG ..... 5.84... 1.48
AKGRT....... 7.16 ...2.21
ANHYT....... 7.91 ...2.78
AGESA .....9.41 .....4.66