Uygun alım noktası belirlenmeli ve ona göre alım yapmak gerekir