direnç kırılımı ardından direnç üstü mum açıp retest yapması long pozisyon için uygundur