OI ON N1

OIBR3 BMFBOVESPA
OIBR3
OI ON N1 BMFBOVESPA
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

OIBR3 Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: İletişim
Endüstri: Başlıca Telekomünikasyon
Oi SA, telekomünikasyon hizmet hizmetlerinin sağlanmasıyla uğraşmaktadır. Mobil, geniş bant, ödemeli televizyon, veri iletimive internet sağlayıcı hizmetleri sunar. Aşağıdaki segmentlerde çalışır: Konut Hizmetleri, Kişisel Hareketlilik ve B2B Hizmetleri. Konut Hizmetleri, ses hizmetleri, veri iletişim hizmetleri ve ödemeli TVdahil olmak üzere sabit telefon hizmetlerinin satışına odaklanır. Kişisel Hareketlilik segmenti, abonelik ve ön ödemeli müşterilere ve mobil geniş bant müşterilerine mobil telefon hizmetleri sunar. Şirket 27 Kasım 1963 tarihinde kurulmuştur ve Rio de Janeiro, Brezilya'da merkezi bulunmaktadır.

Son Haberler