RicardoSantos

[RS]RSI Mirrors V2

EXPERIMENTAL: Updated version with smoothing options for the rsi's.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının yazarı açık kaynak olarak yayınladı, böylece yatırımcılar bunu anlayabilir ve doğrulayabilir. Yazara tebrikler! Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından belirlenmektedir. Bir grafikte kullanmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
study(title="[RS]RSI Mirrors V2", shorttitle="[RS]RSIM.V2", overlay=false)

buylimit = input(40)
selllimit = input(60)

source = close

rsi1 = sma(rsi(source, input(14, title="Fast RSI Length")), input(4, title="Fast RSI MA Smooth"))
rsi2 = sma(rsi(source, input(50, title="Slow RSI Length")), input(4, title="Slow RSI MA Smooth"))
//  ||---
excess = rsi2-rsi1
posexcess = excess > 0 ? buylimit-excess : buylimit
negexcess = excess < 0 ? selllimit-excess : selllimit

posexcess1 = excess > 0 ? rising(excess, 1) ? buylimit-excess*2 : buylimit-excess*0.75 : buylimit
negexcess1 = excess < 0 ? falling(excess, 1) ? selllimit-excess*2 : selllimit-excess*0.75 : selllimit
posexcess2 = excess > 0 ? rising(excess, 1) ? buylimit-excess*4 : buylimit-excess*0.75 : buylimit
negexcess2 = excess < 0 ? falling(excess, 1) ? selllimit-excess*4 : selllimit-excess*0.75 : selllimit

posfilter = posexcess < 0 ? 0 : posexcess
posfilter1 = posexcess1 < 0 ? 0 : posexcess1
posfilter2 = posexcess2 < 0 ? 0 : posexcess2
negfilter = negexcess > 100 ? 100 : negexcess
negfilter1 = negexcess1 > 100 ? 100 : negexcess1
negfilter2 = negexcess2 > 100 ? 100 : negexcess2

plot(posfilter, style=area, color=orange, transp=55, histbase=buylimit)
plot(negfilter, style=area, color=olive, transp=55, histbase=selllimit)
plot(posfilter1, style=area, color=orange, transp=70, histbase=buylimit)
plot(negfilter1, style=area, color=olive, transp=70, histbase=selllimit)
plot(posfilter2, style=area, color=orange, transp=85, histbase=buylimit)
plot(negfilter2, style=area, color=olive, transp=85, histbase=selllimit)
//  ||---   Mirroring
posmirror = excess > 0 ? rising(excess, 1) ? 0+excess*0.75 : 0+excess*1 : 0
posmirror1 = excess > 0 ? rising(excess, 1) ? 0+excess*0.75 : 0+excess*2 : 0
posmirror2 = excess > 0 ? rising(excess, 1) ? 0+excess*0.75 : 0+excess*4 : 0
negmirror = excess < 0 ? falling(excess, 1) ? 100+excess*0.75 : 100+excess : 100
negmirror1 = excess < 0 ? falling(excess, 1) ? 100+excess*0.75 : 100+excess*2 : 100
negmirror2 = excess < 0 ? falling(excess, 1) ? 100+excess*0.75 : 100+excess*4 : 100

posmfilter = posmirror > buylimit ? buylimit : posmirror
posmfilter1 = posmirror1 > buylimit ? buylimit : posmirror1
posmfilter2 = posmirror2 > buylimit ? buylimit : posmirror2
negmfilter = negmirror < selllimit ? selllimit : negmirror
negmfilter1 = negmirror1 < selllimit ? selllimit : negmirror1
negmfilter2 = negmirror2 < selllimit ? selllimit : negmirror2

plot(posmfilter, style=area, color=olive, transp=55, histbase=0)
plot(negmfilter, style=area, color=orange, transp=55, histbase=100)
plot(posmfilter1, style=area, color=olive, transp=70, histbase=0)
plot(negmfilter1, style=area, color=orange, transp=70, histbase=100)
plot(posmfilter2, style=area, color=olive, transp=85, histbase=0)
plot(negmfilter2, style=area, color=orange, transp=85, histbase=100)

//  ||---   Outputs
//  ||---   This need to be last to show on top.
plot(rsi1, color=#98b8be, style=histogram, linewidth=2, histbase=50)
plot(rsi2, color=#be9e98, style=histogram, linewidth=2, histbase=50)

plot(rsi1, color=black, style=line, linewidth=1)
plot(rsi2, color=blue, style=line, linewidth=1)

hline(buylimit, color=green)
hline(selllimit, color=maroon)
hline(50)

Yorumlar

@RicardoSantos, Simply brilliant work.
Cevap Gönder
angelitos angelitos
@RicardoSantos, Do you have other versions of this work? Let me know, thank you.
Cevap Gönder