ZakiBrecht

Daily Trend

ZakiBrecht Güncellendi   
Description:

The "Daily Trend" script is a powerful technical analysis tool designed for TradingView. This indicator helps traders identify key support and resistance levels based on daily price data. It offers a visual representation of these levels, along with other technical indicators like Exponential Moving Averages (EMA), Supertrend, and Parabolic SAR.

Features:

Past Candle Price Levels: This script calculates and displays past daily candle price levels, including R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, and S4. These levels are vital for identifying potential reversals and breakout points.

Exponential Moving Average (EMA): The script includes an EMA indicator with a customizable period to help traders spot the trend direction and potential crossovers.

Supertrend Indicator: The Supertrend indicator is used to identify trend changes. It plots the Supertrend line and highlights the trend direction with color-coded regions.

Parabolic SAR: The Parabolic SAR indicator is integrated into the script to assist traders in identifying potential entry and exit points in the market.

Customizable Alerts: Traders can customize the indicator by choosing which past candle price levels and other features to display on the chart.

How to Use:

Apply the "Daily Trend" script to your TradingView chart.

Customize the indicator by enabling or disabling specific features, such as past candle price levels and EMA.

Pay attention to the color-coded regions for Supertrend and Parabolic SAR to determine the current trend direction.

Look for potential reversal or bounce signals based on the indicator's signals and the price action.

Consider using this script in conjunction with your trading strategy for enhanced technical analysis.

Risk Warning: Trading involves significant risk, and past performance is not indicative of future results. Always practice proper risk management and consider the broader context of the market before making trading decisions.
Sürüm Notları:
1. Remove Parabolic SAR and EMA since this two not work well
2. Adding LTF and MTF Super trend which identify trend directions and potential reversals. This feature assists traders in spotting key market movements.
Sürüm Notları:
Add volume condition to filter pullback and reversal.
Sürüm Notları:
Remove pullback and reversal. Follow the trend should be must easier to find entry and exit point.

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?