alperzengin22

Super Volume+(Süper Hacim+)

English
The "Super Volume+" plug-in was designed to be used in conjunction with the "Super Volume" plug-in, but can also be used alone. It facilitates the use of "Volume Bar Patterns(Volume Action)" by marking voluminous and non-voluminous bars on the chart. It also helps to distinguish between useful support and resistance by highlighting strong trading zones. You can receive "high volume" notifications with the alarm feature.

How to use?
Volume buys and sells are marked with dark dots.
Volumeless buys and sells are marked with light colored dots.
Having more dark dots on the support or resistance lines you draw indicates that those regions are strong regions.

Warning: I discovered these formations, they are still in the testing phase. You should be careful while using it.

Shifting Volume Patterns
*The volumeless red candles on the hills indicate that the decline will begin, and the decline accelerates with the normal and volume sales that follow.

*Green candles with no volume at the bottom indicate that the rise will begin, and the rise will accelerate with the normal and voluminous purchases that follow.

Fake Volume Patterns
*Volumeless red candles formed in an upward movement are false decreases and the rise continues.

*The volumeless green candles formed in a bearish movement are false rises and the decline continues.

Working logic:
For Shifting Volume Formations; the total volume of buying and selling is less than half of the 90 bar average. Incoming transactions are greatly reduced. This shows us that either the buyer or the seller is about to run out. Transactions of the prevailing party increase. We can understand which side is winning by looking at the color of the candle when the candle is closed. If it is red, the decline continues, if it is green, the rise continues.

For Fake Volume Formations; the total volume of buying and selling is less than half of the 90 bar average. Let's consider a minor trend, a candle without volume (buying or selling without volume) will not be enough to disrupt the trend. A small amount that comes in cannot change the direction of the buying or selling transaction. The price continues in the same direction even if there are candles of different colors in the trend.


Türkçe
"Süper Hacim+" eklentisi "Süper Hacim" eklentisi ile birlikte kullanılmak için tasarlandı ancak tek başına da kullanılabilir. Grafik üzerinde hacimli ve hacimsiz barları işaretleyerek "Hacim Çubuk Formasyonlarının" kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca güçlü alım satım bölgelerini belirginleştirmesi sayesinde işe yarayacak destek ve dirençlerin kolayca ayırt edilmesine yardımcı olur. Alarm özelliği ile "yüksek hacim" bildirimleri alabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?
Hacimli alış ve satışlar koyu renkli noktalar ile işaretlenir.
Hacimsiz alış ve satışlar açık renkli noktalar ile işaretlenir.
Çizdiğiniz destek veya direnç çizgileri üzerinde koyu renkli noktaların fazla olması o bölgelerin güçlü bölgeler olduğunu gösterir.

Uyarı: Bu formasyonları ben keşfettim hala test aşamasındadır. Kullanırken dikkatli olmalısınız.

Yön Değiştiren Hacim Formasyonları
*Tepelerde oluşan hacimsiz kırmızı mumlar düşüşün başlayacağına işaret eder sonrasında gelen normal ve hacimli satışlarla düşüş hızlanır.

*Diplerde oluşan hacimsiz yeşil mumlar yükselişin başlayacağına işaret eder sonrasında gelen normal ve hacimli alışlarla yükseliş hızlanır.

Fake Hacim Formasyonları
*Bir yükseliş hareketi içerisinde oluşan hacimsiz kırmızı mumlar sahte düşüşlerdir yükseliş devam eder.

*Bir düşüş hareketi içerisinde oluşan hacimsiz yeşil mumlar sahte yükselişlerdir düşüş devam eder.

Çalışma mantığı:
Yön Değiştiren Hacim Formasyonları için; alış ve satış toplam hacim miktarı 90 barlık ortalamanın yarısından azdır. Gelen işlemler çok azalmıştır. Bu da bize alıcıların yada satıcıların ikisinden birinin bitmek üzere olduğunu gösterir. Üstünlük kazanan tarafın işlemleri artar. Hangi tarafın kazandığını mum kapandığında rengine bakarak anlayabiliriz kırmızı ise düşüş devam eder yeşil ise yükseliş devam eder.

Fake Hacim Formasyonları için; alış ve satış toplam hacim miktarı 90 barlık ortalamanın yarısından azdır. Minör bir trend düşünelim yükselen yada düşen trendin tersine oluşacak hacimsiz mum (hacimsiz alış veya satış) trendi bozmaya yetmeyecektir. Gelen küçük bir miktar alış yada satış işlemin yönünü değiştiremez. Trend içinde farklı renkte mum olsa da fiyat aynı yönde devam eder.

Örnek / Example:

Korumalı komut dosyası
Bu komut dosyası kapalı kaynak olarak yayınlanmıştır ve özgürce kullanabilirsiniz. Bir grafikte kullanmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz. Kaynak kodunu görüntüleyemez veya değiştiremezsiniz.
Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?