Defuwa

Defu_RSI

Defuwa Güncellendi   
This is a composite indicator, a collection of multiple indicators.
Includes:
1. in the simple RSI oversold and overbought area, I rewritten the RSI index of pine, which is more in line with the change of the relative intensity of rise and fall.
2. the red and green column line to the top is rewritten by William w% index. The red and green column indicates the top of the stage. When the column line disappears, it indicates the top of the stage. It is very reliable.
3. CCI green line: calculate CCI index through EMA weighting, smooth CCI curve and reflect trend change.
4. the j-link of KDJ variant indicates the real-time change of trend, which is used in conjunction with CCI index. Please observe carefully
5. the intra day fluctuation indicator is represented by a red orange column line below the 0 axis, and a simple filter is added to indicate the turning point of the trend.
I will continue to update when I have time
//==============The above is translated by Google , please pass the administrator

这是个复合指标,是多个指标的集合。
包含有 1. 简单RSI超卖超买区,我改写了pine自带的rsi指标,这个更加符合涨跌相对强度的变化。
2.到顶红绿柱线,由威廉W%指标改写,红绿柱表示阶段的顶部,当柱线消失时,表示阶段顶部,非常可靠。
3. CCI 绿色线,通过ema加权计算CCI指标,平滑CCI曲线,反应趋势变化。
4.用KDJ变种的J线连表示趋势的即时变化,这个配合CCI指标使用。请仔细观察
5.日内波动指示器,在0轴下方用红橙柱线表示,加了简单的过滤器,表示趋势的转折点。
Sürüm Notları:
更新到顶柱线参数,添加背景显示。

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?