volondbf

Iron Trader of BiznesFilosof

This indicator is intended for those who have nerves of steel and trades for a long time. You can change the settings for other tasks, but the goal was different.
If the "Turn Line" is above the baseline, then the market mood is long. This is also indicated by an arrow and signed. If the "Turn Line" is below the baseline, then the market mood is short. This is also signed and indicated by the arrow.
If the private trend changes, then the "Turn Line" color to another (red to green and green to red). This is a signal to close a position.
In more detail about the indicator on my channel in YouTube.
===
Этот индикатор предназначен для тех, кто имеет стальные нервы и торгует долго. Можно изменить параметры и для других задач, но цель была другая.
Если "Линия Переворота" выше базовой, то настроение рынка - лонг. Также это показано стрелкой и подписано. Если "Линия Переворота" ниже базовой, то настроение рынка - шорт. Это тоже подписано и показано стрелкой.
Если меняется частный тренд, то цвет "Линия Переворота" на другой (красный на зеленый, а зелёный на красный). Это сигнал для закрытия позиции.
Более подробно про индикатор на моём канале в Ютуб.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?