Library "Ephemeris"
TODO: add library description here

mercuryElements()

mercuryRates()

venusElements()

venusRates()

earthElements()

earthRates()

marsElements()

marsRates()

jupiterElements()

jupiterRates()

saturnElements()

saturnRates()

uranusElements()

uranusRates()

neptuneElements()

neptuneRates()

rev360(x)
  Normalize degrees to within [0, 360)
  Parameters:
    x (float): degrees to be normalized
  Returns: Normalized degrees

scaleAngle(longitude, magnitude, harmonic)
  Scale angle in degrees
  Parameters:
    longitude (float)
    magnitude (float)
    harmonic (int)
  Returns: Scaled angle in degrees

julianCenturyInJulianDays()
  Constant Julian days per century
  Returns: 36525

julianEpochJ2000()
  Julian date on J2000 epoch start (2000-01-01)
  Returns: 2451545.0

meanObliquityForJ2000()
  Mean obliquity of the ecliptic on J2000 epoch start (2000-01-01)
  Returns: 23.43928

getJulianDate(Year, Month, Day, Hour, Minute)
  Convert calendar date to Julian date
  Parameters:
    Year (int): calendar year as integer (e.g. 2018)
    Month (int): calendar month (January = 1, December = 12)
    Day (int): calendar day of month (e.g. January valid days are 1-31)
    Hour (int): valid values 0-23
    Minute (int): valid values 0-60

julianCenturies(date, epoch_start)
  Centuries since Julian Epoch 2000-01-01
  Parameters:
    date (float): Julian date to conver to Julian centuries
    epoch_start (float): Julian date of epoch start (e.g. J2000 epoch = 2451545)
  Returns: Julian date converted to Julian centuries

julianCenturiesSinceEpochJ2000(julianDate)
  Calculate Julian centuries since epoch J2000 (2000-01-01)
  Parameters:
    julianDate (float): Julian Date in days
  Returns: Julian centuries since epoch J2000 (2000-01-01)

atan2(y, x)
  Specialized arctan function
  Parameters:
    y (float): radians
    x (float): radians
  Returns: special arctan of y/x

eccAnom(ec, m_param, dp)
  Compute eccentricity of the anomaly
  Parameters:
    ec (float): Eccentricity of Orbit
    m_param (float): Mean Anomaly ?
    dp (int): Decimal places to round to
  Returns: Eccentricity of the Anomaly

planetEphemerisCalc(TGen, planetElementId, planetRatesId)
  Compute planetary ephemeris (longtude relative to Earth or Sun) on a Julian date
  Parameters:
    TGen (float): Julian Date
    planetElementId (float): All planet orbital elements in an array. This index references a specific planet's elements.
    planetRatesId (float): All planet orbital rates in an array. This index references a specific planet's rates.
  Returns: X,Y,Z ecliptic rectangular coordinates and R radius from reference body.

calculateRightAscensionAndDeclination(earthX, earthY, earthZ, planetX, planetY, planetZ)
  Calculate right ascension and declination for a planet relative to Earth
  Parameters:
    earthX (float): Earth X ecliptic rectangular coordinate relative to Sun
    earthY (float): Earth Y ecliptic rectangular coordinate relative to Sun
    earthZ (float): Earth Z ecliptic rectangular coordinate relative to Sun
    planetX (float): Planet X ecliptic rectangular coordinate relative to Sun
    planetY (float): Planet Y ecliptic rectangular coordinate relative to Sun
    planetZ (float): Planet Z ecliptic rectangular coordinate relative to Sun
  Returns: Planet geocentric orbital radius, geocentric right ascension, and geocentric declination

mercuryHelio(T)
  Compute Mercury heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Mercury heliocentric longitude on date

venusHelio(T)
  Compute Venus heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Venus heliocentric longitude on date

earthHelio(T)
  Compute Earth heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Earth heliocentric longitude on date

marsHelio(T)
  Compute Mars heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Mars heliocentric longitude on date

jupiterHelio(T)
  Compute Jupiter heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Jupiter heliocentric longitude on date

saturnHelio(T)
  Compute Saturn heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Saturn heliocentric longitude on date

neptuneHelio(T)
  Compute Neptune heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Neptune heliocentric longitude on date

uranusHelio(T)
  Compute Uranus heliocentric longitude on date
  Parameters:
    T (float)
  Returns: Uranus heliocentric longitude on date

sunGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

mercuryGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

venusGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

marsGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

jupiterGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

saturnGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

neptuneGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

uranusGeo(T)
  Parameters:
    T (float)

moonGeo(T_JD)
  Parameters:
    T_JD (float)

mercuryOrbitalPeriod()
  Mercury orbital period in Earth days
  Returns: 87.9691

venusOrbitalPeriod()
  Venus orbital period in Earth days
  Returns: 224.701

earthOrbitalPeriod()
  Earth orbital period in Earth days
  Returns: 365.256363004

marsOrbitalPeriod()
  Mars orbital period in Earth days
  Returns: 686.980

jupiterOrbitalPeriod()
  Jupiter orbital period in Earth days
  Returns: 4332.59

saturnOrbitalPeriod()
  Saturn orbital period in Earth days
  Returns: 10759.22

uranusOrbitalPeriod()
  Uranus orbital period in Earth days
  Returns: 30688.5

neptuneOrbitalPeriod()
  Neptune orbital period in Earth days
  Returns: 60195.0

jupiterSaturnCompositePeriod()

jupiterNeptuneCompositePeriod()

jupiterUranusCompositePeriod()

saturnNeptuneCompositePeriod()

saturnUranusCompositePeriod()

planetSineWave(julianDateInCenturies, planetOrbitalPeriod, planetHelio)
  Convert heliocentric longitude of planet into a sine wave
  Parameters:
    julianDateInCenturies (float)
    planetOrbitalPeriod (float): Orbital period of planet in Earth days
    planetHelio (float): Heliocentric longitude of planet in degrees
  Returns: Sine of heliocentric longitude on a Julian date

MindMoneyMusic
Pine kitaplığı

Gerçek TradingView ruhuyla yazar, topluluğumuzdaki diğer Pine programcılarının yeniden kullanabilmesi için bu Pine kodunu açık kaynaklı bir kitaplık olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bu kitaplığı özel olarak veya diğer açık kaynaklı yayınlarda kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından yönetilir.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu kütüphaneyi kullanmak ister misiniz?

Metni panoya kopyalayın ve komut dosyanıza yapıştırın.