TheYangGuizi

VWAP Stdev Bands v2 Mod

original script by /u/SandroTurriate/ - I just made some small changes.

Vwap + standard deviation bands. Good for reversal trading among other things. Used intraday.
Very useful when price is ranging.

I added the option to fill the spaces between the deviation lines with color and also the option to add some extra bands. That's about it. Color/length/style etc is customizable.

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
study("VWAP Stdev Bands v2 Mod", overlay=true)
devUp1 = input(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input(1.28, title="Stdev below (1)")

devUp2 = input(2.01, title="Stdev above (2)")
devDn2 = input(2.01, title="Stdev below (2)")

devUp3 = input(2.51, title="Stdev above (3)")
devDn3 = input(2.51, title="Stdev below (3)")

devUp4 = input(3.09, title="Stdev above (4)")
devDn4 = input(3.09, title="Stdev below (4)")

devUp5 = input(4.01, title="Stdev above (5)")
devDn5 = input(4.01, title="Stdev below (5)")

showDv2 = input(true, type=bool, title="Show second group of bands?")
showDv3 = input(true, type=bool, title="Show third group of bands?")
showDv4 = input(false, type=bool, title="Show fourth group of bands?")
showDv5 = input(false, type=bool, title="Show fifth group of bands?")

showPrevVWAP = input(false, type=bool, title="Show previous VWAP close")

start = security(tickerid, "D", time)

newSession = iff(change(start), 1, 0)

vwapsum = iff(newSession, hl2*volume, vwapsum[1]+hl2*volume)
volumesum = iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = iff(newSession, volume*hl2*hl2, v2sum[1]+volume*hl2*hl2)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))

A=plot(myvwap,style=circles, title="VWAP", color=black)
U1=plot(myvwap + devUp1 * dev,style=circles, title="VWAP Upper", color=gray)
D1=plot(myvwap - devDn1 * dev, style=circles, title="VWAP Lower", color=gray)

U2=plot(showDv2 ? myvwap + devUp2 * dev : na, color=red, title="VWAP Upper (2)")
D2=plot(showDv2 ? myvwap - devDn2 * dev : na, color=green, title="VWAP Lower (2)")

U3=plot(showDv3 ? myvwap + devUp3 * dev : na, title="VWAP Upper (3)", color=red)
D3=plot(showDv3 ? myvwap - devDn3 * dev : na, title="VWAP Lower (3)", color=green)

U4=plot(showDv4 ? myvwap + devUp4 * dev : na, title="VWAP Upper (4)", color=red)
D4=plot(showDv4 ? myvwap - devDn4 * dev : na, title="VWAP Lower (4)", color=green)

U5=plot(showDv5 ? myvwap + devUp5 * dev : na, title="VWAP Upper (5)", color=red)
D5=plot(showDv5 ? myvwap - devDn5 * dev : na, title="VWAP Lower (5)", color=green)
prevwap = iff(newSession, myvwap[1], prevwap[1])
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=circles, color=close > prevwap ? green : red)


fill(U1, U2, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 1")
fill(D1, D2, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 1")
fill(U2, U3, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 2")
fill(D2, D3, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 2")
fill(U3, U4, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 3")
fill(D3, D4, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 3")
fill(U4, U5, color=red, transp=90, title="Over Bought Fill 4")
fill(D4, D5, color=green, transp=90, title="Over Sold Fill 4")
fill(A, U1, color=gray, transp=90, title="Middle Fill Up")
fill(A, D1, color=gray, transp=90, title="Middle Fill Down")