RicardoSantos

[RS]Function Account Margin Call Functions V0

some simple functions to handle account margin call / trailling stop for account.

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
//@version=2
strategy(title='[RS]Function Account Margin Call Functions V0', overlay=false, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)

f_account_margin_call(_ammount)=>_return = na(_return[1]) ? false : strategy.equity <= _ammount ? true : _return[1]

f_account_fixed_trail_call(_ammount)=>
    _maximum_equity = na(_maximum_equity[1]) ? strategy.equity : max(_maximum_equity[1], strategy.equity)
    _return = na(_return[1]) ? false : strategy.equity <= _maximum_equity - _ammount ? true : _return[1]

f_account_percent_trail_call(_percent)=>
    _maximum_equity = na(_maximum_equity[1]) ? strategy.equity : max(_maximum_equity[1], strategy.equity)
    _return = na(_return[1]) ? false : strategy.equity <= _maximum_equity * (_percent/100) ? true : _return[1]

use_margin_call = input(true)
margin_call_mode = input(defval=1, title='1:fixed value, 2:fixed value trail, 3:percent equity trail', type=integer, minval=1, maxval=3)
margin_value = input(95000)

f_trade_if_margin_call = use_margin_call ? (margin_call_mode == 1 ? not f_account_margin_call(margin_value) : margin_call_mode == 2 ? not f_account_fixed_trail_call(margin_value) : margin_call_mode == 3 ? not f_account_percent_trail_call(margin_value) : false) : true
    

wins_multiplier = input(defval=1.00, title='Scaling Multiplier for Consecutive Wins:')
losses_multiplier = input(defval=2.00, title='Scaling Multiplier for Consecutive Losses:')
src = input(close)
fast_ma = ema(src, input(5))
slow_ma = ema(src, input(55))
// Setup trading conditions based on last performed trades performance.
direction = na(direction[1]) ? 1 : crossunder(fast_ma, slow_ma) and direction[1] > 0 ? -1 : crossover(fast_ma, slow_ma) and direction[1] < 0 ? 1 : direction[1]

buy_cond = f_trade_if_margin_call and direction > 0 and strategy.opentrades < 1
sel_cond = f_trade_if_margin_call and direction < 0 and strategy.opentrades < 1

f_martingale_wins_multiplier(_multiplier) => _return = na(_return[1]) ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 ? 1 : change(strategy.wintrades) > 0 or change(strategy.eventrades) > 0 ? _return[1] * _multiplier : _return[1]
f_martingale_loss_multiplier(_multiplier) => _return = na(_return[1]) ? 1 : change(strategy.wintrades) > 0 ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 or change(strategy.eventrades) > 0 ? _return[1] * _multiplier : _return[1]

mode = change(strategy.wintrades) > 0 ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 ? -1 : nz(mode[1], 1)
trade_multiplier = mode > 0 ? f_martingale_wins_multiplier(wins_multiplier) : f_martingale_loss_multiplier(losses_multiplier)

trade_size = input(defval=25, title='Base trade value:')
trade_leverage = input(defval=400, title='Base Leverage value:')
trade_size_multiplied = (trade_size * trade_leverage) * trade_multiplier

//plot(strategy.closedtrades)
strategy.entry('B', long=true, qty=trade_size_multiplied, comment='=' + tostring(strategy.closedtrades+1) + '.', when=buy_cond)
strategy.entry('S', long=false, qty=trade_size_multiplied, when=sel_cond)

take_profit = input(defval=250, title='TP in ticks(1/10 of a pip):')
stop_loss = input(defval=100, title='SL in ticks(1/10 of a pip):')
strategy.exit('B', from_entry='B', profit=take_profit, loss=stop_loss)
strategy.exit('S', from_entry='S', profit=take_profit, loss=stop_loss)

p_eq = plot(series=strategy.equity, title='Equity', color=black, linewidth=2)

drawdown = change(strategy.closedtrades) > 0 ? strategy.equity : drawdown[1]
p_dd = plot(series=drawdown, title='Drawdown', style=linebr, color=red, linewidth=1)

fill(plot1=p_eq, plot2=p_dd, color=red, transp=70, title='DD')
//plot(series=lowest(strategy.equity, 100), title='Base', color=red)
//hline(100000)