SimpleTradingTechniques

ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY

(i) Arrow represent trade setup

(ii) Circle represent triggering of the trade
--------------------------------------------------------------------
1. Where to place stop loss?
2. Where to exit the trade?
3. How to protect gains in your trade?
4. How to apply money management rule?
5. How to trade gap opening?

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
//  By SIMPLE TRADING TECHNIQUES

//   	Arrow represent trade setup 
//   	Circle represent triggering of the trade
//--------------------------------------------------------------------

study(title="STT ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY",overlay = true, shorttitle="STT ECS")
src = close, len = input(8, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//coloring method below

src1 = close, len1 = input(50, minval=1, title="UpLevel")
src2 = close, len2 = input(50, minval=1, title="DownLevel")
isup() => rsi > len1
isdown() => rsi < len2
barcolor(isup() ? green : isdown() ? red : na )

//study('buy/sell arrows', overlay=true)

out = sma(close, 50)
data = rsi > len1 ? open[1] > close[1] ? close > open ? close >= open[1] ? close[1] >= open ? close - open > open[1] - close[1] ? high > out : na : na : na : na : na : na
data1 = rsi < len2 ? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? low < out : na : na : na : na : na : na


plotchar(data, char='↑',location=location.belowbar, color=lime, text="ECS Buy")
plotchar(data1, char='↓', location=location.abovebar, color=red, text="ECS Sell")

//Trade Trigger
tiggerlongcandle = (data[1] == 1) and (high > high[1]) ? 1 : 0
tiggershortcandle = (data1[1] == 1) and (low < low[1]) ? 1 : 0
plotshape(tiggerlongcandle ? tiggerlongcandle : na, title="Triggered Long",style=shape.circle, location=location.belowbar, color=green, transp=0, offset=0, text="ECS")
plotshape(tiggershortcandle ? tiggershortcandle : na, title="Triggered Short",style=shape.circle, location=location.abovebar, color=red, transp=0, offset=0, text="ECS")

plot (out, color = black, linewidth = 3, title = "Trend - Long Term")