RicardoSantos

[RS]MTF Fibonacci Cycles V0

EXPERIMENTAL:
Fibonacci rate levels based on price advance/decline , can be used to make visualizations of fib clusters or for cycles.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının yazarı açık kaynak olarak yayınladı, böylece yatırımcılar bunu anlayabilir ve doğrulayabilir. Yazara tebrikler! Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından belirlenmektedir. Bir grafikte kullanmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
study(title='[RS]MTF Fibonacci Cycles V0', shorttitle='Fib', overlay=true)
tf = input(title='Timeframe:', type=string, defval='M', confirm=false)
SHOW_ZIGZGAG = input(title='Show ZigZag?', type=bool, defval=false)
f_zigzag(_method, _src, _tf) =>
  _isUp = _src > _src[1]
  _isDown = _src < _src[1]
  _direction = _isUp[1] and _isDown ? -1 : _isDown[1] and _isUp ? 1 : na
  _zigzag = _isUp[1] and _isDown ? highest(2) : _isDown[1] and _isUp ? lowest(2) : na
  _m_choice = _method == 0 ? _direction : _zigzag
  _sec = security(tickerid, _tf, _m_choice)
  _return = _method == 0 ? fixnan(_sec) : change(time(_tf)) != 0 ? _sec : na

zigzag = f_zigzag(1, close, tf)

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 1)
z = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)
range = x-z

fib0000 = z
fib0236 = z+range*0.236
fib0382 = z+range*0.382
fib0500 = z+range*0.500
fib0618 = z+range*0.618
fib0764 = z+range*0.764
fib1000 = x
fib1272 = z+range*1.272
fib1414 = z+range*1.414
fib1618 = z+range*1.618
fib2000 = z+range*2.000
fib2272 = z+range*2.272
fib2414 = z+range*2.414
fib2618 = z+range*2.618
fib3000 = z+range*3.000
fib3272 = z+range*3.272
fib3414 = z+range*3.414
fib3618 = z+range*3.618
fib4000 = z+range*4.000
fib4236 = z+range*4.236
fib4272 = z+range*4.272
fib4414 = z+range*4.414
fib4618 = z+range*4.618
fib4764 = z+range*4.764

direction = x > z ? 1 : x < z ? -1 : direction[1]
plot(title='ZigZag', series=not SHOW_ZIGZGAG ? na : zigzag, color=black)
plot(title='0.000', series=change(fib0000)!=0?na:fib0000, style=linebr, color=direction>0?green:maroon, linewidth=4)
plot(title='0.236', series=change(fib0236)!=0?na:fib0236, style=linebr, color=red)
plot(title='0.382', series=change(fib0382)!=0?na:fib0382, style=linebr, color=olive)
plot(title='0.500', series=change(fib0500)!=0?na:fib0500, style=linebr, color=lime)
plot(title='0.618', series=change(fib0618)!=0?na:fib0618, style=linebr, color=teal)
plot(title='0.764', series=change(fib0764)!=0?na:fib0764, style=linebr, color=blue)
plot(title='1.000', series=change(fib1000)!=0?na:fib1000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='1.272', series=change(fib1272)!=0?na:fib1272, style=linebr, color=olive)
plot(title='1.414', series=change(fib1414)!=0?na:fib1414, style=linebr, color=red)
plot(title='1.618', series=change(fib1618)!=0?na:fib1618, style=linebr, color=red)
plot(title='2.000', series=change(fib2000)!=0?na:fib2000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='2.272', series=change(fib2272)!=0?na:fib2272, style=linebr, color=olive)
plot(title='2.414', series=change(fib2414)!=0?na:fib2414, style=linebr, color=red)
plot(title='2.618', series=change(fib2618)!=0?na:fib2618, style=linebr, color=red)
plot(title='3.000', series=change(fib3000)!=0?na:fib3000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='3.272', series=change(fib3272)!=0?na:fib3272, style=linebr, color=olive)
plot(title='3.414', series=change(fib3414)!=0?na:fib3414, style=linebr, color=red)
plot(title='3.618', series=change(fib3618)!=0?na:fib3618, style=linebr, color=red)
plot(title='4.000', series=change(fib4000)!=0?na:fib4000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='4.236', series=change(fib4236)!=0?na:fib4236, style=linebr, color=olive)
plot(title='4.272', series=change(fib4272)!=0?na:fib4272, style=linebr, color=olive)
plot(title='4.414', series=change(fib4414)!=0?na:fib4414, style=linebr, color=red)
plot(title='4.618', series=change(fib4618)!=0?na:fib4618, style=linebr, color=red)
plot(title='4.764', series=change(fib4764)!=0?na:fib4764, style=linebr, color=aqua)