Electrified

Position

Electrified Güncellendi   
Library "Position"
Allows for simulating trades within an indicator.

newTrade(size, price, timestamp)
  Creates a new trade object.
  Parameters:
    size: The size of the trade (number of shares or contracts).
    price: The price at which the trade took place.
    timestamp: The timestamp of the trade. Defaults to the current time.
  Returns: A new trade object.

start(size, price, timestamp)
  Starts a new position.
  Parameters:
    size: The size of the position (number of shares or contracts).
    price: The price at which the position was started.
    timestamp: The timestamp of the start of the position. Defaults to the current time.
  Returns: A new position object.

trade(pos, size, price, timestamp)
  Modifies an existing position.
  Parameters:
    pos: The position to be modified.
    size: The size of the trade (number of shares or contracts).
    price: The price at which the trade took place.
    timestamp: The timestamp of the trade. Defaults to the current time.
  Returns: The modified position object.

exit(pos, price, timestamp)
  Closes a position by trading the entire position size at a given price and timestamp.
  Parameters:
    pos: The position being closed.
    price: The price at which the position is being closed.
    timestamp: The timestamp of the trade, defaults to the current time.
  Returns: The updated position after the trade.

unrealized(pos, price)
  Calculates the unrealized gain or loss for a given position and price.
  Parameters:
    pos: The position for which to calculate unrealized gain/loss.
    price: The current market price.
  Returns: The calculated unrealized gain or loss.

Trade
  Represents a single trade.
  Fields:
    size: Size of the trade in units.
    price: Price of the trade in currency.
    value: Total value of the trade in currency units.
    time: Timestamp of the trade.

Position
  Represents a single position.
  Fields:
    size: Size of the position in units.
    price: Average price of the position in currency.
    value: Total value of the position in currency units.
    start: Timestamp of the first trade that opened the position.
    net: Realized gains and losses of the position in currency units.
    history: Array of trades that make up the position.
Sürüm Notları:
v2 Updated thumbnail.
Sürüm Notları:
v3

Added:
size(pos)
  Returns the number of shares held by a position.
  Parameters:
    pos: The position for which to read the size. A value of NA will return zero.

isActive(pos)
  Returns true if the position has shares.
  Parameters:
    pos: The position for which to read the size. A value of NA will return false.
Sürüm Notları:
v4 Position State

Added:
state(pos)
  Returns the current state of the position.
  Parameters:
    pos: The position to read the state from.

DirectionState
  The state of a position in one direction
  Fields:
    change: The change in shares
    holding: Indicates whether a position is currently being held
    increased: Indicates whether the position has increased
    decreased: Indicates whether the position has decreased

State
  The bi-directional state of a position
  Fields:
    holding: Indicates whether a position is currently being held
    change
    long: The state of the long position
    short: The state of the short position
Sürüm Notları:
v5 Handle NA values.

Updated:
state(pos)
  Returns the current state of the position.
  Parameters:
    pos: The position to read the size from.
Sürüm Notları:
v6 Added a default labeling system. The label format can be changed the label is generated.

Added:
addLabel(pos, ts)
  Creates a lablel if a trade was made.
  Parameters:
    pos: The position.
    ts: The state of the position or result of the trade to generate a label from.
  Returns: The label that was generated or na if none.

Updated:
start()
  Starts a new (blank) position with no trades.
  Returns: A new position object.

trade(pos, size, price, timestamp)
  Modifies an existing position.
  Parameters:
    pos: The position to be modified.
    size: The size of the trade (number of shares or contracts).
    price: The price at which the trade took place.
    timestamp: The timestamp of the trade. Defaults to the current time.
  Returns: The result of the trade. (The state of the position.)

Position
  Represents a single position.
  Fields:
    size: The size of the position.
    price: Average price of the position in currency.
    value: Total value of the position in currency units.
    start: Timestamp of the first trade that opened the position.
    net: Realized gains and losses of the position in currency units.
    history: Array of trades that make up the position.

DirectionState
  The state of a position in one direction
  Fields:
    size: The size of the position
    change: The change in size
    holding: Indicates whether a position is currently being held
    increased: Indicates whether the position has increased
    decreased: Indicates whether the position has decreased

State
  The bi-directional state of a position
  Fields:
    size
    change
    holding: Indicates whether a position is currently being held
    long: The state of the long position
    short: The state of the short position
    price
Sürüm Notları:
v7 Allow for appending details to tooltip.
Sürüm Notları:
v8 Fix unmatched brace.
Sürüm Notları:
v9 Moved details to bottom.
Sürüm Notları:
v10 Leverage new PineScript extension features. Improve concatenation of strings using array.join.
Sürüm Notları:
v11
Pine kitaplığı

Gerçek TradingView ruhuyla yazar, topluluğumuzdaki diğer Pine programcılarının yeniden kullanabilmesi için bu Pine kodunu açık kaynaklı bir kitaplık olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bu kitaplığı özel olarak veya diğer açık kaynaklı yayınlarda kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından yönetilir.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu kütüphaneyi kullanmak ister misiniz?

Metni panoya kopyalayın ve komut dosyanıza yapıştırın.