ChrisMoody

CM_Gann_Swing_HighLow

Custom Indicator - Gann Swing High Low

Uses New Plot Types

Inputs Tab Options:

Use Up/Down Arrows - Or Circles!

Turn Up/Down Arrows at Top and Bottom of Screen On/Off

New Top/Bottom of Screen Plot Types

New Up/Down Arrow Plot Types

Full Credit Goes to Glaz for Creating Code.

Created By Request for @dvk1970

Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
//Created 99% by Glaz and ChrisMoody Modified about 1% on 7/30/2014 for user dvk197-

study("CM_Gann_Swing_Highlow",overlay=true)
periods=input(3, minval=1, title="Moving Average Period")
pt = input(true, title="Plot Up/Down Triangles at Top and Bottom of Candles/Bars?")
pc = input(false, title="Plot Circles at Top and Bottom of Candles/Bars?")
pttb = input(true, title="Plot Triangles at Top and Bottom of Screen?")
//code for Calculations
hld = iff(close > sma(high,periods)[1], 1, iff(close<sma(low,periods)[1],-1, 0))
hlv = valuewhen(hld != 0, hld, 1)
//code for Plot Statements
hi = hlv == -1 ? sma(high, periods) : na
lo = hlv == 1 ? sma(low,periods) : na
//Plot Statements for circles and Triangle Up/Down at Price Bars
plot(pc and hi ? hi : na,title="Gann Swing High Plots-Circles", color=fuchsia,style=circles, linewidth=4)
plot(pc and lo ? lo : na,title="Gann Swing Low Plots-Circles", color=lime,style=circles, linewidth=4)
plotshape(pt and hi ? hi : na,title="Gann Swing High Plots-Triangle Down", offset=0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=fuchsia, transp=0)
plotshape(pt and lo ? lo : na,title="Gann Swing Low Plots-Triangle Up", offset=0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, transp=0)
//Plot Statement for Triangles at Top and Bottom of Screen
plotshape(pttb and hi ? hi : na,title="Gann Swing High Plots-Triangles Down Top of Screen", offset=0, style=shape.triangledown, location=location.top, color=red, transp=0)
plotshape(pttb and lo ? lo : na, title="Gann Swing Low Plots-Triangles Up Bottom of Screen",offset=0, style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=lime, transp=0)