HYE0619

HYE Combo Market [Strategy] (Vwap Mean Reversion + Trend Hunter)

In this strategy, I used a combination of trend hunter and vwap mean reversion strategies that I published before.

Trend Hunter Strategy:


Mean Reversion Vwap Strategy:


The results are quite impressive, especially for bitcoin .

While the hodl return for bitcoin was 13419%, the strategy's return in the same period was about 5 times (65000%) of this.

https://s3.tradingview.com/snapshots/q/qUgPl5aq.png

In this combo strategy, I made some changes to the original settings of the strategies used together and added some more new features.

Trend Hunter Strategy Settings: (Original / Combo)

- Slow Tenkansen Period : 9 / 9
- Slow Kijunsen Period : 26 / 13
- Fast Tenkansen Period : 5 / 3
- Fast Kijunsen Period : 13 / 7
- BB Length : 20 / 20
- BB Stdev : 2 / 2
- TSV Length : 13 / 20
- TSV Ema Length : 7 / 7

* I also added a "vidya moving average" to be used as a confirmation tool to open a long position. (Candle close must be above the vidya line.)

Vwap Mean Reversion Strategy Settings: (Original / Combo)

- Small Vwap : 2 / 8
- Big Vwap : 5 / 10
- Percent Below to Buy : 3 / 2
- RSI Period : 2 / 2
- RSI Ema Period : 5 / 5
- Maximum RSI Level for Buy : 30

* I also added a "mean vwap line" to be used for exits in this part of the strategy. In the original version, when small vwap crossovers big vwap , we close the position, but in this strategy we will wait for the close above the mean vwap .

TIPS AND WARNINGS

1-) The standard settings of this combo strategy is designed and tested with daily timeframe. For lower timeframes, you should change the strategy settings and find the best value for yourself.
2-) Only the mean vwap line is displayed on the graph. For a detailed view, you can delete the "//" marks from the plot codes in the strategy code.
3-) This is a strategy for educational and experimental purposes. It cannot be considered as investment advice. You should be careful and make your own risk assessment when opening real market trades using this strategy.

________________________________________________________

Bu stratejide, daha önce yayınladığım trend avcısı ve vwap ortalamaya geri dönüş stratejilerinin bir kombinasyonunu kullandım.

Sonuçlar özellikle bitcoin için oldukça etkileyici.

Bitcoin için hodl getirisi %13419 iken, stratejinin aynı dönemdeki getirisi bunun yaklaşık 5 katı (%65000) idi .

Bu kombo stratejide, birlikte kullanılan stratejilerin orijinal ayarlarında bazı değişiklikler yaptım ve bazı yeni özellikler ekledim.

Trend Avcısı Strateji Ayarları: (Orijinal / Combo)

- Yavaş Tenkansen Periyodu : 9 / 9
- Yavaş Kijunsen Periyodu : 26 / 13
- Hızlı Tenkansen Periyodu : 5 / 3
- Hızlı Kijunsen Periyodu : 13 / 7
- BB Uzunluğu : 20 / 20
- BB Standart Sapması : 2 / 2
- TSV Uzunluğu : 13 / 20
- TSV Ema Uzunluğu : 7 / 7

* Ayrıca long pozisyon açmak için onay aracı olarak kullanılmak üzere "vidya hareketli ortalama" ekledim. (Mum kapanışı vidya çizgisinin üzerinde olmalıdır.)

Vwap Ortalamaya Dönüş Stratejisi Ayarları: (Orijinal / Combo)

- Küçük Vwap : 2 / 8
- Büyük Vwap : 5 / 10
- Alış İçin Gerekli Fark Oranı : 3 / 2
- RSI Periyodu : 2 / 2
- RSI Ema Periyodu: 5 / 5
- Alış için gerekli maksimum RSI seviyesi : 30

* Stratejinin bu bölümünde pozisyondan çıkışlar için kullanılacak bir "ortalama vwap çizgisi" de ekledim. Orijinal versiyonda, küçük vwap , büyük vwap'ı yukarı kestiğinde pozisyonu kapatıyoruz, ancak bu stratejide, ortalama vwap'ın üzerindeki kapanışı bekleyeceğiz.

İPUÇLARI VE UYARILAR

1-) Bu birleşik stratejinin standart ayarları, günlük zaman dilimi ile tasarlanmış ve test edilmiştir. Daha düşük zaman dilimleri için strateji ayarlarını değiştirmeli ve kendiniz için en iyi değeri bulmalısınız.
2-) Grafikte sadece ortalama vwap çizgisi görüntülenir. Ayrıntılı bir görünüm için strateji kodundaki "plot" ile başlayan satırlarda grafikte görünmesini istediğiniz özelliğin önündeki "//" işaretlerini silebilirsiniz.
3-) Eğitim ve deneysel amaçlı bir stratejidir. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Bu stratejiyi kullanarak gerçek piyasa işlem açarken dikkatli olmalı ve kendi risk değerlendirmenizi yapmalısınız.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının yazarı açık kaynak olarak yayınladı, böylece yatırımcılar bunu anlayabilir ve doğrulayabilir. Yazara tebrikler! Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından belirlenmektedir. Bir grafikte kullanmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?

Yorumlar