_Neo

Recursive Median Filter by Jhon Ehlers

EN: Impulsive noise spikes or extreme price or volume data are not unusual in the financial markets and these extreme values can throw off your averaging calculations. Ehlers thinks, How can you set up a data filter to remove these extreme price movements? This Stocks & Commodities Contributing Editor shows you a way to handle this by using a filter that discards all data except the median value.


TR: Dürtüsel fiyat hareketleri, aşırı fiyatlamalar yada hacim artışları finansal piyasalarda olağan dışı değildir ve bu hareketler genelde ortalama hesaplarımızın savrulmasına sebep olur. Ehlers bu aşırı fiyat hareketliliklerinin neden olduğu ortalamalardaki bu savrulmanın nasıl kaldırıcağını düşünür ve medyan değer hariç tüm verileri silen bir filtre kullanarak bunu halletmenin bir yolunu bulur.

Korumalı komut dosyası
Bu komut dosyası kapalı kaynak olarak yayınlanmıştır ve özgürce kullanabilirsiniz. Bir grafikte kullanmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz. Kaynak kodunu görüntüleyemez veya değiştiremezsiniz.
Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?