DinGrogu

Price - TP/SL

Prices
With this library, you can easily manage prices such as stop loss, take profit, calculate differences, prices from a lower timeframe, and get the order size and commission from the strategy properties tab.
Note that the order size and commission only work with strategies!

Usage
Take Profit & Stop Loss

var bool open_trade = false
open_trade := strategy.position_size != 0
bars_since_opened = strategy.opentrades > 0 ? bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) + 1 : 0

// ############################################################
// # TAKE PROFIT
// ############################################################

take_profit = input.string(title='Take Profit', defval='OFF', options=['OFF', 'ON'], group='TAKE PROFIT')
take_profit_percentage = input.float(title='Take Profit (% or X)', defval=0, minval=0, step=0.1, group='TAKE PROFIT')
take_profit_bars = input.int(title='Take Profit Bars', defval=0, minval=0, step=1, group='TAKE PROFIT')
take_profit_indication = input.string(title='Take Profit Plot', defval='OFF', options=['ON', 'OFF'], group='TAKE PROFIT')
take_profit_color = input.color(title='Take Profit Color', defval=#26A69A, group='TAKE PROFIT')

take_profit_price = math.round_to_mintick(strategy.position_avg_price)
take_profit_plot = plot(take_profit == 'ON' and take_profit_indication == 'ON' and open_trade and bars_since_opened >= take_profit_bars and take_profit_percentage > 0 and nz(take_profit_price) ? take_profit_price : na, color=take_profit_color, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='TP', offset=0)

// ############################################################
// # STOP LOSS
// ############################################################

stop_loss = input.string(title='Stop Loss', defval='OFF', options=['OFF', 'ON'], group='STOP LOSS')
stop_loss_percentage = input.float(title='Stop Loss (% or X)', defval=0, minval=0, step=0.1, group='STOP LOSS')
stop_loss_bars = input.int(title='Stop Loss Bars', defval=0, minval=0, step=1, group='STOP LOSS')
stop_loss_indication = input.string(title='Stop Loss Plot', defval='OFF', options=['ON', 'OFF'], group='STOP LOSS')
stop_loss_color = input.color(title='Stop Loss Color', defval=#FF5252, group='STOP LOSS')

stop_loss_price = math.round_to_mintick(strategy.position_avg_price)
stop_loss_plot = plot(stop_loss == 'ON' and stop_loss_indication == 'ON' and open_trade and bars_since_opened >= stop_loss_bars and stop_loss_percentage > 0 and nz(stop_loss_price) ? stop_loss_price : na, color=stop_loss_color, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='SL', offset=0)

// ############################################################
// # STRATEGY
// ############################################################

var limit_price = 0.0
var stop_price = 0.0

limit_price := take_profit == 'ON' ? price.take_profit_price(take_profit_price, take_profit_percentage, take_profit_bars, bars_since_opened) : na
stop_price := stop_loss == 'ON' ? price.stop_loss_price(stop_loss_price, stop_loss_percentage, stop_loss_bars, bars_since_opened) : na

strategy.exit(id='TP/SL', comment='TP/SL', from_entry='LONG', limit=limit_price, stop=stop_price)

Calculate difference between 2 prices:
price.difference(close, close[1])

Get last price from lower timeframe:
price.ltf(request.security_lower_tf(ticker, '1', close))

Get the order size from the properties tab:
price.order_size()

Get the commission from the properties tab.
price.commission()
Pine kitaplığı

Gerçek TradingView ruhuyla yazar, topluluğumuzdaki diğer Pine programcılarının yeniden kullanabilmesi için bu Pine kodunu açık kaynaklı bir kitaplık olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bu kitaplığı özel olarak veya diğer açık kaynaklı yayınlarda kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından yönetilir.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu kütüphaneyi kullanmak ister misiniz?

Metni panoya kopyalayın ve komut dosyanıza yapıştırın.