Abdul_Saif

AbdulLibrary

Abdul_Saif Güncellendi   
Library "AbdulLibrary"

The library consists of three sections:

  • Technical Analysis Functions - A collection of tools commonly used by day traders
  • Trading Setup Filters Functions - A number of filters that help day traders to screen trading signals
  • Candlestick Pattern Detection Functions - To detect different candlestick patterns that are used in day trading setups

Note that this would have been possible without the help of @ZenAndTheArtOfTrading as I build-up this library after completing his pine script mastery course so big thanks to him

The content of the library are:-

fibLevels(preDayClose, preDayHigh, preDayLow) Calculates Daily Pivot Point and Fibonacci Key Levels
  Parameters:
    preDayClose: The previous day candle close
    preDayHigh: The previous day candle high
    preDayLow: The previous day candle low
  Returns: Returns Daily Pivot Point and Fibonacci Key Levels as a tuple

bullishFib(canHigh, canLow, fibLevel) Calculates Fibonacci Levels in Bullish move
  Parameters:
    canHigh: The high of the move
    canLow: The low of the move
    fibLevel: The Fib level as % you want to calculate
  Returns: Returns The Fib level for the Bullish move

bearishFib(canHigh, canLow, fibLevel) Calculates Fibonacci Levels in Bearish move
  Parameters:
    canHigh: The high of the move
    canLow: The low of the move
    fibLevel: The Fib level as % you want to calculate
  Returns: Returns The Fib level for the Bearish move

getCandleSize() Calculates the size of candle (high - low) in points
  Returns: Returns candle size in points

getCandleBodySize() Calculates the size of candle (close - open) in points
  Returns: Returns candle body size in points

getHighWickSize() Calculates the high wick size of candle in points
  Returns: Returns The high wick size of candle in points

getLowWickSize() Calculates the low wick size of candle in points
  Returns: Returns The low wick size of candle in points

getBodyPercentage() Calculates the candle body size as % of overall candle size
  Returns: Returns The candle body size as % of overall candle size

isSwingHigh(period) Checks if the price has created new swing high over a period of time
  Parameters:
    period: The lookback time we want to check for swing high
  Returns: Returns True if the current candle or the previous candle is a swing high

isSwingLow(period) Checks if the price has created new swing low over a period of time
  Parameters:
    period: The lookback time we want to check for swing low
  Returns: Returns True if the current candle or the previous candle is a swing low

isDojiSwingHigh(period) Checks if a doji is a swing high over a period of time
  Parameters:
    period: The lookback time we want to check for swing high
  Returns: Returns True if the doji is a swing high

isDojiSwingLow(period) Checks if a doji is a swing low over a period of time
  Parameters:
    period: The lookback time we want to check for swing low
  Returns: Returns True if the doji is a swing low

isBigBody(atrFilter, atr, candleBodySize, multiplier) Checks if a candle has big body compared to ATR
  Parameters:
    atrFilter: Check if user wants to use ATR to filter candle-setup signals
    atr: The ATR value to be used to compare candle body size
    candleBodySize: The candle body size
    multiplier: The multiplier to be used to compare candle body size
  Returns: Returns Boolean true if the candle setup is big

isSmallBody(atrFilter, atr, candleBodySize, multiplier) Checks if a candle has small body compared to ATR
  Parameters:
    atrFilter: Check if user wants to use ATR to filter candle-setup signals
    atr: The ATR value to be used to compare candle body size
    candleBodySize: The candle body size
    multiplier: The multiplier to be used to compare candle body size
  Returns: Returns Boolean true if the candle setup is small

isHammer(fibLevel, colorMatch) Checks if a candle is a hammer based on user input parameters and candle conditions
  Parameters:
    fibLevel: Fib level to base candle body on
    colorMatch: Checks if user needs for the candel to be green
  Returns: Returns Boolean - True if the candle setup is hammer

isShootingStar(fibLevel, colorMatch) Checks if a candle is a shooting star based on user input parameters and candle conditions
  Parameters:
    fibLevel: Fib level to base candle body on
    colorMatch: Checks if user needs for the candel to be red
  Returns: Returns Boolean - True if the candle setup is star

isBullEngCan(allowance, period) Check if a candle is a bullish engulfing candle
  Parameters:
    allowance: How many points the candle open is allowed to be off (To allow for gaps)
    period: The lookback period for swing low check
  Returns: Boolean - True only if the candle is a bullish engulfing candle

isBearEngCan(allowance, period) Check if a candle is a bearish engulfing candle
  Parameters:
    allowance: How many points the candle open is allowed to be off (To allow for gaps)
    period: The lookback period for swing high check
  Returns: Boolean - True only if the candle is a bearish engulfing candle

isBullDoji(maxSize, wickLimit, colorFilter) Check if a candle is a bullish doji candle
  Parameters:
    maxSize: Maximum candle body size as % of total candle size to be considered as doji
    wickLimit: Maximum wick size of one wick compared to the other wick
    colorFilter: Checks if the doji is green
  Returns: Boolean - True if the candle is a bullish doji

isBearDoji(maxSize, wickLimit, colorFilter) Check if a candle is a bearish doji candle
  Parameters:
    maxSize: Maximum candle body size as % of total candle size to be considered as doji
    wickLimit: Maximum wick size of one wick compared to the other wick
    colorFilter: Checks if the doji is red
  Returns: Boolean - True if the candle is a bearish doji

isBullOutBar() Check if a candle is a bullish outside bar
  Returns: Boolean - True if the candle is a bullish outside bar

isInsideBar() Check if a candle is an inside bar
  Returns: Returns Boolean - True if a candle is an inside bar
Sürüm Notları:
v2

Added:
plotRoundNumber(market, numRoundNumbers) Plot Horizontal line at round number
  Parameters:
    market: The markets the user is trading
    numRoundNumbers: How many round numbers to be plotted above and below current price
  Returns: Returns Na - Plot horizontal line at round number
Pine kitaplığı

Gerçek TradingView ruhuyla yazar, topluluğumuzdaki diğer Pine programcılarının yeniden kullanabilmesi için bu Pine kodunu açık kaynaklı bir kitaplık olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bu kitaplığı özel olarak veya diğer açık kaynaklı yayınlarda kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından yönetilir.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu kütüphaneyi kullanmak ister misiniz?

Metni panoya kopyalayın ve komut dosyanıza yapıştırın.