_Neo

Trend Velocity & Quality


TR: Trend Velocity & Quality osilatörü klasik bir Rsi indikatörüne ek olarak trendin hızını ve kalitesini hassas bir biçimde ölçer. Rsi aslında teknik analizi zorlaştıran gergin bir indikatördür. Bu sebeple yanlış sinyaller almanıza ve trendin yönünü net analiz edememenize sebep olarak trade etmenizi zorlaştırır. Rsi Trend Velocity & Quality osilatörü içerdiği fonksiyonlar ile gergin olmayan daha sıkı duruşlar sergileyerek daha anlamlı eşikler üretir. Ayrıca aşırı gürültüye bağlı bozulma korkusu olmadan Rsi’ dan daha hızlı hareket ederek daha erken sinyal almanıza vesile olur. Yani özetle daha sıkı duruşlar, daha iyi eşikler, daha hızlı bir momentum göstergesi ve erken sinyaller üreten pürüzsüz bir osilatördür. Osilatörle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için lütfen youtube videosunu izleyin.

Matematiksel Fonksiyon ;

Önce periyotluk Tipik Fiyat (Typical Price) Hesaplanır ve sonra Tipik Fiyat 100 ile çarpılırak Gecikmiş Tipik Fiyat bulunur ve bir önceki Gecikmiş Tipik Fiyat hesaplanır. Ardından bir önceki Gecikmiş Tipik Fiyattan mevcut Gecikmiş Tipik Fiyat çıkarılır ;
-----------------------------------------
Typical Price =
Latency TPC = 100 x Typical Price
Latency TPC = 100 x Typical Price
LagTP = Latency TPC – Latency TPC
-----------------------------------------
Daha sonra Laguerre Filtresi uygulanan fiyat için bir periyot belirlenirek hem Kümülatif Periyot hemde Multiline Fonksiyon kullanılarak iki farklı Kümülatif Tipik Fiyat hesaplanır. Bu genellikle saatlik ve altındaki grafikleri için 5 yada 8’ dir.
------------------------------------------------
Lenght = 8
Lenght C = 3 / (Lenght + 2)
Cumulative L = 1 - Lenght C
Cumulative TP = Cumulative L x Cumulative TP + Lenght C x LagTP
------------------------------------------------
En sonundada kümülatif fiyatlarla gecikmiş Tipik Fiyatlar kullanılarak Kümülatif RSI ve RSI T-V&Q hesaplanır.
Cumulative RSI = Lenght C x Cumulative TP + Cumulative L x Cumulative RSI
RSI T-V&Q = Cumulative TP x 1.618 - Cumulative RSI x 0.618


EN: The Trend Velocity & Quality oscillator precisely measures the speed and quality of the trend, in addition to a classic Rsi indicator. Rsi is actually a tense indicator that makes technical analysis difficult. For this reason, it makes it difficult for you to get false signals and trade the trend by not being able to analyze the direction of the trend clearly. Rsi Trend Velocity & Quality oscillator produces more meaningful thresholds with the functions it contains, showing tighter postures that are not tense. It also allows you to get signals earlier by moving faster than Rsi without fear of distortion due to excessive noise. In other words, it is a smooth oscillator that produces tighter postures, better thresholds, a faster momentum indicator and early signals. To learn more about the oscillator and how to use it, please watch the youtube tuttorial video.

Mathematical Function;

The Periodic Price is calculated first, and then the Typical Price is multiplied by 100 to find the Delayed Typical Price, and the previous Delayed Typical Price is calculated. The current Delayed Typical Price is then subtracted from the previous Delayed Typical Price;
-----------------------------------------
Typical Price =
Latency TPC = 100 x Typical Price
Latency TPC = 100 x Typical Price
LagTP = Latency TPC - Latency TPC
-----------------------------------------
Then, two different Cumulative Typical Prices are calculated by using both the Cumulative Period and the Multiline Function by determining a period for the price applied to the Laguerre Filter. This is usually 5 or 8 for hourly and below charts.
------------------------------------------------
Lenght = 8
Lenght C = 3 / (Lenght + 2)
Cumulative L = 1 - Lenght C
Cumulative TP = Cumulative L x Cumulative TP + Lenght C x LagTP
------------------------------------------------
Finally, Cumulative RSI and RSI T-V & Q are calculated using delayed Typical Prices with cumulative prices.
Cumulative RSI = Lenght C x Cumulative TP + Cumulative L x Cumulative RSI
RSI T-V & Q = Cumulative TP x 1.618 - Cumulative RSI x 0.618Yalnızca davetli komut dosyası

Bu komut dosyasına erişim, yazar tarafından yetkilendirilen kullanıcılarla sınırlıdır ve genellikle ödeme gerektirir. Sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz, ancak bunu yalnızca izin talep edip yazarından bu izni aldıktan sonra kullanabileceksiniz. Daha fazla bilgi için _Neo ile iletişime geçin veya yazarın aşağıdaki talimatlarını izleyin.

TradingView, yazarına % 100 güvenip komut dosyasının nasıl çalıştığını anlayana kadar bir komut dosyası için ödeme yapmamanızı ve onu kullanmamanızı önerir. Çoğu durumda, Topluluk Kütüphanemizde ücretsiz olarak iyi bir açık kaynak alternatifi bulabilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?

Hatırlatma: erişim istemeden önce lütfen okuyun.