Trendoscope

DrawingTypes

Trendoscope Wizard Güncellendi   
Library "DrawingTypes"
User Defined Types for basic drawing structure. Other types and methods will be built on these.

Point
  Point refers to point on chart
  Fields:
    price: pivot price
    bar: pivot bar
    bartime: pivot bar time

LineProperties
  Properties of line object
  Fields:
    xloc: X Reference - can be either xloc.bar_index or xloc.bar_time. Default is xloc.bar_index
    extend: Property which sets line to extend towards either right or left or both. Valid values are extend.right, extend.left, extend.both, extend.none. Default is extend.none
    color: Line color
    style: Line style, valid values are line.style_solid, line.style_dashed, line.style_dotted, line.style_arrow_left, line.style_arrow_right, line.style_arrow_both. Default is line.style_solid
    width: Line width. Default is 1

Line
  Line object created from points
  Fields:
    start: Starting point of the line
    end: Ending point of the line
    properties: LineProperties object which defines the style of line
    object: Derived line object

LabelProperties
  Properties of label object
  Fields:
    xloc: X Reference - can be either xloc.bar_index or xloc.bar_time. Default is xloc.bar_index
    yloc: Y reference - can be yloc.price, yloc.abovebar, yloc.belowbar. Default is yloc.price
    color: Label fill color
    style: Label style as defined in www.tradingview.com/...script-reference/v5/ Default is label.style_none
    textcolor: text color. Default is color.black
    size: Label text size. Default is size.normal. Other values are size.auto, size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge
    textalign: Label text alignment. Default if text.align_center. Other allowed values - text.align_right, text.align_left, text.align_top, text.align_bottom
    text_font_family: The font family of the text. Default value is font.family_default. Other available option is font.family_monospace

Label
  Label object
  Fields:
    point: Point where label is drawn
    lblText: label text
    tooltip: Tooltip text. Default is na
    properties: LabelProperties object
    object: Pine label object

Linefill
  Linefill object
  Fields:
    line1: First line to create linefill
    line2: Second line to create linefill
    fillColor: Fill color
    transparency: Fill transparency range from 0 to 100
    object: linefill object created from wrapper

BoxProperties
  BoxProperties object
  Fields:
    border_color: Box border color. Default is color.blue
    bgcolor: box background color
    border_width: Box border width. Default is 1
    border_style: Box border style. Default is line.style_solid
    extend: Extend property of box. default is extend.none
    xloc: defines if drawing needs to be done based on bar index or time. default is xloc.bar_index

BoxText
  Box Text properties.
  Fields:
    boxText: Text to be printed on the box
    text_size: Text size. Default is size.auto
    text_color: Box text color. Default is color.yellow.
    text_halign: horizontal align style - default is text.align_center
    text_valign: vertical align style - default is text.align_center
    text_wrap: text wrap style - default is text.wrap_auto
    text_font_family: Text font. Default is

Box
  Box object
  Fields:
    p1: Diagonal point one
    p2: Diagonal point two
    properties: Box properties
    textProperties: Box text properties
    object: Box object created
Sürüm Notları:
v2

Pine kitaplığı

Gerçek TradingView ruhuyla yazar, topluluğumuzdaki diğer Pine programcılarının yeniden kullanabilmesi için bu Pine kodunu açık kaynaklı bir kitaplık olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bu kitaplığı özel olarak veya diğer açık kaynaklı yayınlarda kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından yönetilir.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu kütüphaneyi kullanmak ister misiniz?

Metni panoya kopyalayın ve komut dosyanıza yapıştırın.