PoshTrader

Value Chart [TMC]

*** April 20, 2015 - NEW UPDATE ***
Added classic color scheme and additional lines. Updated source: http://pastebin.com/C5f8wxdP

April 10, 2015 - Updated version of Value Chart - candles draw correctly now.
Requires cover layer to be set as same color as your background. (white in default)

I hope you will enjoy it. :)
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
//Created by TheMightyChicken
//Based on LazyBear's Value Chart
study("Value Chart [TheMightyChicken]", shorttitle="VC")
// Inputs
length = input(5, title="Number of bars")
extTop = input(8, title="Extreme level top")
extBot = input(-8, title="Extreme level bottom")
// Value Chart Calculations
prev(s,i) => 
    y=abs(round(i))
    s[y]
varp = round(length/5)
h_f = length > 7
vara=h_f ? highest(high,varp)-lowest(low,varp) : 0
varr1 = h_f ? iff(vara==0 and varp==1,abs(close-prev(close,-varp)),vara) : 0
varb=h_f ? prev(highest(high,varp),-varp+1)-prev(lowest(low,varp),-varp) : 0
varr2 = h_f ? iff(varb==0 and varp==1,abs( prev(close,-varp)-prev(close,-varp*2) ),varb) : 0
varc=h_f ? prev(highest(high,varp),-varp*2)-prev(lowest(low,varp),-varp*2) : 0
varr3 = h_f ? iff(varc == 0 and varp==1,abs(prev(close,-varp*2)-prev(close,-varp*3)),varc) : 0
vard = h_f ? prev(highest(high,varp),-varp*3)-prev(lowest(low,varp),-varp*3) : 0
varr4 = h_f ? iff(vard == 0 and varp==1,abs(prev(close,-varp*3)-prev(close,-varp*4)),vard)  : 0
vare = h_f ? prev(highest(high,varp),-varp*4)-prev(lowest(low,varp),-varp*4) : 0
varr5 = h_f ? iff(vare == 0 and varp==1,abs(prev(close,-varp*4)-prev(close,-varp*5)),vare) : 0
cdelta = abs(close - prev(close,-1))
var0 = (not h_f) ? iff((cdelta > (high-low)) or (high==low),cdelta,(high-low)) : 0
lrange=h_f ? ((varr1+varr2+varr3+varr4+varr5)/5)*.2 : sma(var0,5)*.2
mba = sma( (high+low)/2,length)
vOpen = (open-mba)/lrange
vClose = (close-mba)/lrange
vHigh = (high-mba)/lrange
vLow = (low-mba)/lrange
// Body Calculations
bodyHigh = vOpen>vClose ? vOpen : vClose
bodyLow = vOpen<vClose ? vOpen : vClose
body0 = (vOpen>0 and vClose>0) or (vOpen>0 and vClose<0) ? bodyHigh : (vOpen<0 and vClose<0) or (vOpen<0 and vClose>0) ? bodyLow : 0
body1 = vOpen<0 and vClose>0 ? bodyHigh : vOpen>0 and vClose<0 ? bodyLow : 0
bodyCover = vOpen>0 and vClose>0 ? bodyLow : vOpen<0 and vClose<0 ? bodyHigh : 0
// Wick Calculations
wick0 = vHigh>0 ? vHigh : vLow
wick1 = vHigh>0 and vLow<0 ? vLow : vHigh
wickCover = vHigh>0 and vLow>0 ? vLow : vHigh<0 and vLow<0 ? vHigh : 0
// Plots
vcolor = vClose>extTop ? lime : vClose<extBot ? red : silver
top_l = plot(extTop, title="Extreme Top Line", color=silver)
bot_l = plot(extBot, title="Extreme Bottom Line", color=silver)
fill(top_l, bot_l, black, transp=95)
plot(body0, linewidth=3, color=vcolor, style=histogram)
plot(body1, linewidth=3, color=vcolor, style=histogram)
plot(bodyCover, linewidth=3, color=white, style=histogram)
plot(wick0, linewidth=1, color=vcolor, style=histogram)
plot(wick1, linewidth=1, color=vcolor, style=histogram)
plot(wickCover, linewidth=1, color=white, style=histogram)