Kondratieff Dalgası

Öngörüler ve Analizler

Kondratieff Dalgası

K-dalgası ya da uzun dalga olarak da bilinen Kondratieff Dalgası, bir yüzyıl önce ekonomist Nikolai Kondratieff tarafından tanımlanan tüm pazarları etkileyen döngü benzeri bir fenomendir. Kapitalist ekonomilerde düzenli, sinüsoidal döngünün bir parçası olan gelişme ve kendini düzeltme dönemleri keşfetti. Dalgalar 45 ila 60 yıl arasında sürebilir ve doğal olarak tekrarlayan üç fazdan oluşur: genişleme, durgunluk ve gerileme. Bu aşamalar, dünya ekonomisindeki bireylerin eylemlerini etkileyen sosyal değişimler ve ruh hali değişiklikleri ile birlikte gelir ve yüksek büyüme ve düşük büyüme dönemlerini açıklar.
 
Bu teori yıllar içinde rafine edildi ve zaman testinden geçti. Her Kondratieff Dalgası, eski sanayilerin yerini almakta olan yeni endüstriler ve ortaya çıkan yeni meslekler ile muazzam bir değişim dönemine tekabül etmektedir. Şu anda çoğunlukla bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından yönlendirilen 5. Dalga'da olduğumuza inanılıyor. Yatırımcılar, ileriye doğru plan yapabilmek için Kondratieff tarafından tanımlanan özelliklere dayanılarak 6. Dalga'nın başlangıcını belirlemeye çalışıyor.