düşen kanal kırıldığında 800 sat hedefe doğru gider
Yorum: tp1 400
tp2 600
tp3 800