MC-9

BTC-SPX korelasyon ve regresyon analizi

SP:SPX   S&P 500 Endeksi
-SPX ve BTCUSD paritesinde 248 haftalık veriler arasındaki Pearson korelasyonu ''0,91'' yüksek düzey ilişki olarak bulunmuştur.
-Veriler Shapiro-Wilk sig>0,005 şartını sağlamasa da skewness/kurtosis değerleri -1,5< <+1,5 geçerliliğini sağladığından ve merkezi limit teoremi gereği n>30 şartı sağlandığından normal dağılım(parametrik olduğu) gösterdiği kabul edilmiştir.

-SPX endeksinin BTCUSD değerini yorumlaması regresyon analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucu oluşturulan model istatistiksel olarak anlamlıdır.(F=1205,155, p<0,001). SPX değeri BTCUSD paritesindeki varyansın ''83%'' ünü açıklamaktadır. SPX değerindeki 1 birimlik artış BTCUSD paritesinde 23,249 birimlik artışa yol açmaktadır.

-----------------------> BTCUSD^ = -58026,990 + 23,249(x) , x=SPX değeri.

-Bakalım şu an BREAKER bölgesinde bulunan ve 4108.55 değerinde olan SPX paritesi, yukarıda tahminlenen denkleme göre BTCUSD' yi 37400 seviyelerine taşıyabilecek mi ?

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.