kara-kara

SASA Trend Görünümü

BIST:SASA   SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş
Herhangi bir tavsiye değildir..