BIST:ROYAL   ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ROYAL -ROYAL HALI
Temel ve teknik tatsız görünüyor.
-
Bu hisseyi almak istiyorsanız veya elinizde var ise ANALİZİN EN ALTINDA Gönderim Tarihi 18.08.2021-

Bağımsız Denetim Kuruluşu...............Denetim Türü......Görüş Türü
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.........Sınırlı...............Şartlı
OKUMALISINIZ.
-
USTA, BUNLARI TEKNİK ANALİSTÇİLER OKUMUYOR MU?
Bilmem kendilerine sor .
-
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar.... YAKIN İZLEME PAZARI
*
USTA, BEN BORSADAN KORKMAYA BAŞLADIM.
Borsadan korkma .Tepeden mal almaktan ve temel analiz bilmemekten kork.
*
+USTA GEMİŞ TEKNİK ANALİZCİLER HEP YUKARI PATLAYACAK DEMİŞ AMA HİSSE HEP DÜŞMÜŞ.
-Temel analizine bakmıyorlar yada....
+USTA ,TEMEL ANALİZİNE BAKMADAN NEDEN YUKARI PATLAYACAK DİYORLAR, YAZIK DEĞİL Mİ İNSANLARA..4.75 İKEN % 30 KAR VERECEK DİYE PAYLAŞANLAR BİLE OLMUŞ
-Olur , sen uyanık olacaksın. Bak öğrendikçe ,sen zarar etmiyorsun.
ANLADIM USTA , SEN ONDAN HEMEN TEKNİĞE GEÇMİYOR, TEMEL ANALİZİ ÖĞRENMEM LAZIM DİYORSUN.
:-) Temel analizi bileceğiz. Riski ölçebileceğiz. Kumar oynamayacağız. Ucuz alacağız. Bereket versin diye tepe beklemeyeceğiz. Bir satarlar,Zarar ederiz.
ANLADIM USTA.
-
FK........12,35
PD /DD...11,53
USTA ÇOK PAHALI
Bu düşmüş hali..
*
-
Sermaye......60.000.000.-
Öz Sermaye...15.761.531.-
USTA NE YAPMIŞ BU?
Sermayeden yemiş. 4 te biri kalmış sermayenin.
-
*
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000
-
Kayıtlı Sermaye Tavanı
200.000.000

USTA BAŞKA ÇARESİ KALMAMIŞ.
BEDELLİ YAPAR ,CAN YAKMAYA DEVAM EDER GİBİ
Aynen katılıyorum.
*
USTA YUKARI MI - AŞAĞIYA MI YÖNÜ?
Benden uzak dursun. Sen tabi istediğini yap.
USTA BU KADAR UCUZ VE GİDECEK HİSSE VARKEN
Sen bilirsin, ben bilgileri yazdım.
Daha var ama yeter bu kadar bilgi.
*
4 TANE BAĞLI ORTAKLIĞI VAR.
*

Merkez Adres4. Organize Sanayi Bölgesi 83402 No'lu Cadde No: 3 Şehitkamil / Gaziantep
*
Hisse kısa-orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor.
*
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı.....14.736.000.- adet

*
Hissedarlar............................Tutar...............%
Osman Nakıboğlu...................7.220.797........12,04
Cahit Nakıboğlu.....................3.756.932.........6,26
NAKSAN HOLDİNG A Ş.............30.090.000........50,15
DİĞER...................... .........18.932.271........31,55
*
*
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı....Sermaye Payı.......Sermaye Payı(%)
Naksan Holding A.Ş.......27.750.000................46,25
Osman Nakıboğlu...........7.200.000................12
Cahit Nakıboğlu.............3.750.000.................6,25
Cihan Dağcı..................1.250.000.................2,08
Emre Nakıboğlu.............1.200.000.................2
Ferhan Nakıboğlu.............750.000..................1,25
Mehmet Hilmi Nakıboğlu.....600.000.................1
Taner Nakıboğlu...............250.000.................0,42
Halka Açık.......................17.250.................28,75

*
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Burak Uzun.....Yatırım İlişkileri Sorumlusu
burak.uzun@royalhali.com......03422112641
*
AL-SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

*
KAP
Gönderim Tarihi......18.08.2021

Bağımsız Denetim Kuruluşu ......Denetim Türü.......Görüş Türü
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.....Sınırlı................Şartlı

1. Ana Ortaklık Şirket'in 25 Temmuz 2016 tarihinde KAP'ta yapmış olduğu açıklamaya göre, Gaziantep 13. Asliye Mahkemesinin 24 Temmuz 2016 tarihli kararı ile Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Taner Nakıboğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Nakıboğlu, yasa dışı FETÖ-PDY örgütü (Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında tutuklanmışlardır. 11 Ağustos 2016 tarihinde KAP'ta yapılan diğer bir açıklamaya göre; Gaziantep 2.Sulh Ceza Hakimliğinin 04 Ağustos 2016 tarih ve 2016/5027 sayılı kararı ile Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne kayyım ataması yapılmıştır.

14 Ekim 2016 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamaya göre ise; 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19.Maddesi gereğince kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslim edilmiş olup, Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.09.2016 tarih ve 2016/5555 D. İş sayılı kararı ile kayyımların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirket'in Yönetim Kuruluna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 08.09.2016 tarih ve 2016/197 sayılı kararı, 27.09.2016 tarih ve 2016/214 sayılı kararı, Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin Canikli) Makamının 09.02.2017 tarih ve 2017/48 sayılı kararı, 08.03.2017 tarih ve 2017/139 sayılı kararı, 08. 05 .2017 tarih ve 2017/254 sayılı kararı, 10. 05 .2017 tarih ve 2017/267 sayılı kararı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 03.11.2017 tarih ve 2017/269 sayılı kararı, 17.11.2017 tarih ve 2017/286 sayılı kararı, 25. 01 .2018 tarih 2018/38 sayılı kararı, 28.02.2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararı ve 27.06.2019 tarih ve 2019/353 sayılı kararı ve 03. 01 .2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı ve 12.02.2021 tarih ve 2021/68 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanlığına Nevzat Avunç, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Halil Tekin ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Arzu Yüksel, Mehmet Çağırıcı, Mehmet Ali Alp, Yaşar Atılgan, Fatma Hülya Köylüoğlu, İsmail Acar, Bülent Demirel, Elçin Yüce ve Şirket Genel Müdürü olarak Tansel Tula atanmışlardır.

2. Grup, yurtdışı bağlı ortaklıklarının döneme ait finansal verilerini Şirket'in hukuki durumu nedeni ve talep etmesine rağmen temin edememiş, bağlı ortaklıklarını konsolide dışında tutarak finansal tablo oluşturmuştur. TMS 27'ye göre konsolide finansal tablolarda yurtdışı bağlı ortaklıklarının finansal tablolarını dâhil ederek hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle yurtdışı ortaklıkların finansal tablolarının olmaması nedeniyle, hazırlanan finansal tablolar hakkında bir kanaat belirtemiyoruz.

3. Grup'un dönem sonu itibarıyla diğer alacaklar, satıcılar ve avansların hesap bakiyelerine ilişkin olarak alınan dış teyitlerde, kayyumluk yetkisi verilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda dondurulmuş olan hesaplar için dış teyit çalışması yapılmadığı tespit edilmiştir. Covid 19 nedeniyle oluşan geçici kapanmaların bu durum üzerinde etkileri bulunmaktadır. Gerek dış teyit çalışması yapılmayan dondurulmuş hesaplar ve dış teyit sonucu tutarsız olan hesap farkları dikkate alındığında finansal tablolar bundan etkilenecektir.
4. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosunun "TFRS 8 Faaliyet Bölümleri" standardına göre bölümlere göre raporlaması, Royal Teppiche ve Royal Rugs firmalarından gerekli verilerin tam ve doğru bir şekilde temin edilememesinden dolayı yapılamamıştır.

5. Grup'un sermayedarlarından Naksan Holding'in iştiraki olan Naksan Plastik'in 2016 ve öncesinden gelen kredi borçlarını vadesinde ödeyememesi nedeniyle 30 Haziran 2021 öncesinde Türkiye Vakıflar Bankası 115.885 TL, Ziraat Bankası 40 .495.690 TL, Şeker Bank 25.830.796 TL, Halk Bankası 167.882.224 TL, Ak Bank 58.121.661 TL tutarlarında icra takibi başlatmış ve Grup'un kefil sıfatıyla bu borcu ödemesi talep edilmiştir. Ayrıca Grup'un bu icra takipleri hariç üçüncü kişiler tarafından açılmış toplam 27.321.918 TL dava ve icra takibi bulunmaktadır Grup'un aleyhine başlatılan söz konusu dava ve icra takiplerinin finansal durum tablosu tarihi itibarıyla toplam 319.768.174 TL tutarına kadar dava riski bulunmaktadır. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar Standart'ında göre ilgili icra takiplerine karşılık ayırması gerekmektedir. 30 Haziran 2021 tarihli finansal tablolarında Grup bu tutarlara karşılık ayırmış olsaydı eğer; Grup'un Özkaynakları (302.802.540) TL, Dönem Net Zararı (317.312.619) TL olarak gerçekleşecekti. Ayrıca Grup'un toplam aktifi mevcut dava ve icra yükümlülüklerini karşılamamaktadır.

6. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San . ve Tic. A.Ş.'nin ("Royal Halı") 2015 yılı sonunda Şirket'in yevmiye kayıtlarına toplam 124.280.074 TL tutarında hem varlık hem de yükümlülük artışına sebebiyet veren ve sınırlı denetim raporlarında Alacak Senetleri ve Diğer Mali Borçlar hesaplarında raporladığı tutar ile alakalı olarak fiziki varlıklarının ve hukuki işlemlerinin olup olmadığı tarafımızca yürütülen sınırlı denetim çalışmalarında tespit edilememiştir. İlgili kayıtların Faktoring Çekleri olduğu ve doğru bir muhasebe kaydı ile muhasebeleştirildiğinde, bu çeklerin finansal tablolara etkisi ve muhtemel karşılıkları ile ilgili denetim kanıtı elde edilememiştir.

7. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda 9.072.707 TL şerefiye bedeli yer almaktadır. TFRS gereği söz konusu şerefiyenin yıllık olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulması gerekmektedir. Şerefiye bedeli konsolide finansal tablolar açısından önemli bir tutar olup yönetim tarafından gerçekleştirilen değer düşüklüğü testi, önemli tahmin ve varsayımlar kullanılmamıştır. Değer düşüklüğüne tabi olduktan sonra oluşacak ilgili tutarın finansal tablolara etkisi tarafımızca tespit edilememiştir.

4) Sınırlı Olumlu Görüş

Sınırlı denetimimize göre, Sınırlı Olumlu Görüş Dayanağı paragrafında belirtilen hususların öneminden dolayı konsolide finansal tablolar, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San . ve Tic. A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamaktadır.
Diğer Hususlar
Grup'un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları tarafımızca denetlenmiştir. Söz konusu dönem için 02 Mart 2021 tarihli bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir.
İşletme Sürekliliğini Etkileyen Diğer Hususlar
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134'üncü maddesinin 7071 sayılı Kanun ile yasalaşan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 33'üncü maddesi ile değişik 5'inci fıkrası
"Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticari ve iktisadi bütünlük oluşturarak alıcısına geçişini sağlayacak şekilde satışına, hacizli malların birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması halinde de satışı yaptırmaya, Fon Kurulu yetkilidir. Fon Kurulu satış kararı ile birlikte, bu satışı gerçekleştirmek üzere en az üç kişiden oluşan bir Satış Komisyonu oluşturur ve başkanını belirler. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturulmasına karar verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan varlıklar ile ilgili işletmelere ait menkul, gayrimenkul ve her türlü hak ve alacaklar ile üçüncü kişiler nezdindekiler de dâhil nakit varlıklarının imtiyazlı alacaklılar dâhil üçüncü kişiler tarafından haczi, muhafaza altına alınması ve satışı talep edilemez, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkında zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.
6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri" başlıklı 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası.
"19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu şirketlerin yahut bunların sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. " hükümlerini düzenlemektedir.
Yukarıda yer alan hükümler ve düzenlemeler doğrultusunda Fon Kurulunun 25.10.2018 tarih ve 2018/555 sayılı kararı ile 6758 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Fona devredilen Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San . ve Tic. A.Ş., Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya San . Tic. A.Ş., ve Royal International Dış Tic. A.Ş.'nin mevduatları, gayrimenkulleri, taşıtları, menkul malları ve stokları (makina, ekipman, demirbaş vs.) ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki hakları ( marka , patent ve endüstriyel tasarımlar), internet alan adı ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıkları bir araya getirilerek, "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün (Bütünlük) oluşturulmasına karar verilmiştir.

Ticari ve İktisadi Bütünlük (TİB) satışı icrai bir satıştır. TİB satışında şirket hisseleri satılmayıp ticari ve iktisadi bütünlüğe dahil şirketlerin TİB'e dahil edilen mal, hak ve varlıkları satılmaktadır. Ticari ve İktisadi Bütünlük satışı hisse satışı olmadığından satış sonrası şirketin tüzel kişiliği devam etmekte fakat tüm malvarlığı satın alan şahsa/şirkete geçmektedir. Dolayısıyla, şirketin/şirketlerin ticari faaliyeti de bu satışla birlikte son bulmaktadır.
05 .08.2020 tarihinde KAP ? Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ile ; TMSF Fon Kurulu Kararı ile Royal Halı Mal, Hak ve Varlıklarından oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin satışına karar verilmiştir. Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353.000.000.TL, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 87.500.000.TL muhammen bedel belirlenmiştir. 18/12/2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 15:30, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 16:30'da ihalesi gerçekleştirilmiş ve muhammen bedelin altında kaldığından ihale iptal edilmiştir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mustafa BERBER'dir.

Ankara, 18 Ağustos 2021


AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Mustafa BERBER
Sorumlu Denetçi