BIST:PAMEL   PAMEL ELEKTRIK
test amaçlı çizimdir.YTD.