BIST:PAMEL   PAMEL ELEKTRIK
olası geri çekilmelerde destekler alt yatay çizgilerdir