BIST:PAMEL   PAMEL ELEKTRIK
Nam-ı diğer bmelk. Severiz. Yatırım tavsiyesi içermez