$NEO

39 $ altı gün kapanışları stoploss olmak kaydı ile 52 $ ana düşen trend seviyemiz. 52 $ üzerinde ise 54 $ minör direnç bölgesi var. Esas 74 $ üzeri gün kapanışları görmemiz lazım.

Bu olursa eğer 120-130 bölgesine doğru gidebilir.
Desteklere dikkat.