BIST:KRVGD   KERVAN GIDA
BAKALIM MEVLAM NEYLER NEYLERSE GÜZEL EYLER..................