BIST_DLY:ISMEN   İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Net Satışları ve Kârı Arttı
Şirketin 3Ç23 gelir tablosunda net satışları %86 oranında
artarak 101.85 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış
ile birlikte net kâr %280 artarak 2.91 milyar TL'ye
yükseldi.Şirketin net nakdi 8.57 milyar TL olarak gerçekleşti.
Oran Analizleri Pozitif
Şirketin 3Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %188 artış
göstererek 2.86 milyar TL seviyesine yükselirken, FAVÖK
Marjı %2.81 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %142 artış
gösterirken, finansal giderler -282.63 milyon TL olarak
hesaplanmıştır. F/K değeri 6.11 ve PD/DD oranı ise 4.30
seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut
dönemdeki Temettü Verimi Oranı %1.17 olmuştur.
Endekse Görece Pozitif Performans
BIST 100 Endeksi son bir yılda %85 değer kazanırken,
ISMEN ise %253 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 9.27
seviyesini gören hisse, en yüksek 45.80 seviyesini gördü.
İşlem aktif:
İş Bankası bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini yeni kurulacak bir şirket çatısı altında birleştirme kararı sürecini takip edelim.

Yönetim Kurulumuzun 25.08.2023 tarihli kararıyla;

100. yaşını kutlamakta olduğumuz Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında kuruluş misyonumuz doğrultusunda bugüne kadar farklı sektörlerde bizzat kurduğumuz veya iştirak ettiğimiz şirketlerle üstüne düşen vazifeyi başarı ile tamamlayan Bankamızın, bu kapsamda sürdürdüğü çalışmaların ve iştirak portföyümüzün; ikinci yüzyılımıza başlarken tam bir konsantrasyon ve artan Grup sinerjisiyle, daha etkin, dinamik ve verimli yönetilmesi, yeni faaliyet alanlarında stratejik yatırımlar yaparak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak bir yapı oluşturulması hedefiyle ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere, Bankamız mülkiyetinde bulunan;
Bağlı ortaklıklarımızdan;

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %50,93 oranındaki,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,
Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %62,00 oranındaki,
İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %27,79 oranındaki,
İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,
JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,
JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,
Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
İşnet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,
Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki paylar ile iştiraklerimizden
Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki payın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi,

Kısmi bölünme işlemlerinin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,
Kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmaması,
İlgili Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanması ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi,
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurumu, TCMB, EPDK, MKK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır.
Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.