BIST:EDATA   E-DATA TEKNOLOJI
Destekler çalışmış. Bundan sonrasını izleyeceğim.
Kendime nottur yatırım tavsiyesi değildir.