SeniorAnalystTr

DXY - Temmuz ve Sonrasını belirleyecek Kırılma..

TVC:DXY   ABD Dolar Endeksi
%65-70 Yukarı Kıracağını tahmin ediyorum. Ya Siz?

-mecZpasha