smlmmgl

DERHL TATSIZ PAHALI

Satış
BIST:DERHL   DERLUKS YATIRIM HOLDING
DERHL-DERLUKS YATIRIM

Araştırdıkça bir şeyler çıkıyor.

Anladığım kadarı ile SPK ile arasında güven bunalımı var.
Bedelli talep etmiş.
Spk ret etmiş..
-
Yönetimde sağlık nedenli değişim olmuş ?
-
Bir mahkemesi var..Daha doğrusu bir mahkemeyi kazanmış. karşı taraf temyize gitmiş. Temyizde de karşı taraf kaybetmiş.
Şimdi tazminat davası açmış DERHL .. Davayı bilmiyorum. Fazla ilişkin haklar vb olabilir. Kazanabilir mi ?
KAP ATMIŞ,mahkeme devam ediyor diye ..yani tazminattan para gelmemiş.Beklenti oluşmasın.Ama devam ediyor ,gündeme getirelim gibi mi?
*
SPK BEDELLİ İZİN VERMEYİNCE , SPK NIN BİR TÜR DENETLEMESİ İÇİN ANLAŞMIŞ

KAP
Gönderim Tarihi
19.11.2021
Şirketimiz bugün aldığı Yönetim Kurulu kararı ile SPK "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"ne uyum sağlamak için, Şirketimiz bünyesinde sürdürülebilirlik politikalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu oluşturulmasına; "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"nin Sosyal İlkeleri'ne yönelik uyumun sağlanması için, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası oluşturulmasına karar verilmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu kararı, Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları, İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
*
*
Bağlı ortaklıkları var. Birisinin sermayesini nerede ise sıfıra indirmiş. Diğerine aktarmış.
-
KAP
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulunda %51 oranında bağlı ortaklığımız olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bulunduğu sektörde son dönemde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle
19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesine,
azaltılan bu sermayenin ortaklara payları nispetinde ödenmesine, iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin gelecek vadeden ve kar marjı yüksek bir sektörde yer alması nedeniyle mevcut sermayesi
10.000.000 TL'nin %225 oranında nakit olarak artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkarılmasına; mevcut ortakların payları oranında Havana Motor'un sermaye azaltımından sağlanan fonları da kullanarak söz konusu sermaye artırımına katılmasına karar verilmiştir.

Holdingimizin Şirket sermayesi ve kaynaklarını optimum düzeyde kullanabilmek amacıyla aldığı bu kararın önümüzdeki dönemde, yenilebilir enerji sektöründe büyüme ve Şirket karlılığında iyileştirme getirmesi beklenmektedir.

İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,

KAP
İştirakimiz Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Şirket merkezinde yapılmıştır. Bugünkü yapılan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'nun Şirket sermayesinin 10.000.000 TL'den 32.500.000 TL'ye yükseltilmesini içeren sermaye artırım teklifi ve Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi oybiriliği ile kabul edilmiştir. İştirakimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
*
PEKİ ,BEDELLİ YAPSA PARAYI NEREDE HARCAYACAKMIŞ?
Şirketin halihazırda dört iştiraki bulunuyor. Bunlardan Emiliano Deri ile Vizyon Pazarlama’nın sermayesinin yüzde 100’üne, Havana Motor’un yüzde 51’ine, Toprak Enerji’nin yüzde 45’ine sahip bulunuyor.
Bedelliden gelecek fonun 100 milyon TL’si bu dört iştirak arasında paylaştırılacak.
40 milyon TL’si Toprak Enerji’ye, 20 milyon TL’si Havana Motor’a 25 milyon TL’si Vizyon Pazarlama’ya ve 15 milyon TL’si Emiliano Deri’ye yatırım amaçlı verileceği belirtildi. Kalan 10,6 milyon TL ise firmanın kendi işletme sermayesinde kullanılacak.

YANİ 25 MİLYON VERECEĞİ MOTORDAN ,PARA ALIP ENERJİYE VERMİŞ.
*
BIST 100 Endeksi son bir yılda %32 değer kazanırken,
DERHL ise %53 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 3.77
seviyesini gören hisse, en yüksek 11.91 seviyesini gördü.
*

FK...........18.77
PD /DD.....1.85

................FK........ PD /DD
DERHL .......18.77 ......1.85
SAHOL ........3.63.......0.63
GSDHO ....... 4.14 ......0.59
GLRYH ........3.82......1.19
HEDEF..........4.50......1.81
ALARK .........4.59......1.73
POLHO ........10.89 .....1.19
DOHOL .......11.75 ....0.83
VERUS .......16.68 ......5. 05
PAHALI
Bu listeden GSDHO UCUZ
*
ema 5....: 4.61
ema 20... 4.79
ema 50... 4.89
ema 100.. 5.16
ema 200... 5.78
bence ortalamalarını düşürecek.
ema 5 en küçük olmamalı..
Bunun için ya uzun zaman yatay yada bir süre daha düşmesi lazım.
*
Yanılabilirim ama grafikte ;
sıkışma ocak şubat gibi anlıyorum.
Ya da 4.çeyrekte güzel bir açıklar ya da açıklayacak ise öncesi..
-
Yine bence daha düşerdi ama endeks engellemiş gibi.
Üçgen altına kırdığında 3.24 e kadar olasılık olur. Yani 4. 40 - 4.18 altı bilinmezlik.
Aslında sert düşüp ,oralarda bir ay kadar kalsa, çok iyi olur. Hızlandırır süreci..
-
Bu arada bir tepki yükselişi yapabilir. Turuncu çizgiye değer ve tekrar düşebilir. Buda 6.50 ler olur ve buralardan çıkmak düşünülebilir.
Daha evvel turuncu çizgiye 3 kez değmiş.
Ama hacimsiz -cansız görünüyor.
*
Sermaye........27.750.000.-
Öz Sermaye...69.126.676.-tl
İYİ

*
Fiili Dolaşım Oranı....86,30

*
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı....23.948.250.- adet
az ama yetmez..
Ortalama düşürmesi lazım.
*
2021-9
En Son Dönem Karı....4.171.336.- tl
*

Hissedarlar....................Tutar.................%
CEMAL GÜZELCİ............3.000.000.-.....10,81
DİĞER........................24.750.000.-.....89,19
*
3 MİLYON KOYMUŞ, 70 MİLYON TL Yİ YÖNETİYOR.
*
1.ÇEYREK...2.015.482
2.çeyrek.........860.210
3.çeyrek .....1.295.644

2020 yılı ilk 6 ay 4.746.661
2021 yılı ilk 6 ay 4.171.336
-
kar vasat.. Geçen seneden düşük..
Ortalarda vakit geçireceğim diyor .
Yoksa karı fazla açıklardı..
*
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
27.750.000
-
Kayıtlı Sermaye Tavanı
75.000.000
*
KAP
BEDELLİ RED EDİLMESİ
Gönderim Tarihi 09.07.2021
Şirketimizin 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 47.250.000 TL artışla 75.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 47.250.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamaenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 08.07.2021 tarihli 2021/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile olumsuz karşılandığı bildirilmiş olup, sermaye artırımı onaylanmamıştır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,
*
Ortalama Hacim (3Ay)
1.714.454
-
Hacim
814.490
-
hacim düşük.-
*
iş yatırım % 18
zıraat ......% 16
*
KAP
Consitex S.A. 'ya karşı açtığımız tazminat talebine ilişkin dava sürecimiz devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yaptığımız periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,
*
AL SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR