VELOCITY:BRENT   Spot Brent Crude Oil
Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol ihracatçısı ülkelerden petrol ithal eden ülkelere gelir transferine neden
olmaktadır. Fiyatlardaki düşüş ile oluşacak gelir transferinin, petrol ithalatçısı ülkelerde harcama eğilimi daha
yüksek olan tüketicilere geçmesi ve bu durumun da küresel büyümeye destek vermesi beklenmektedir.
Ülke grupları itibarıyla incelendiğinde, petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilerinin en fazla net enerji
ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerde gözlenmesi beklenmektedir.
Mevcut durumda dünyanın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, halen tükettiği petrolün yaklaşık üçte
birini ithal etmesi nedeniyle ABD ekonomisinin petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu etkilenmesi
beklenmektedir.
Petrol fiyatlarındaki gerileme petrol ihtiyacının %90’ına yakınını ithalat ile karşılayan Euro Alanı ülkeleri için de
olumlu bir gelişmedir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD örneğinde olduğu gibi tüketim harcamalarını artırması
ve ekonomik aktivitenin zayıf bir görünüm sergilediği Euro Alanı ülkelerinde büyümeyi desteklemesi
beklenmektedir.
****Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Türkiye Ekonomisine Olumlu Etkileri****
*Ödemeler dengesi üzerindeki etkiler
*Enflasyon üzerindeki etkileri
*Büyüme üzerinde etkileri
*Kamu maliyesi üzerindeki etkiler
Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye’nin dış dengelerini iyileştirmesi açısından eşsiz bir fırsat sunmaktadır
Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.