patlamaya hazır dinamit ama bu kadar sessiz kalmaması lazımdı