btc düzeltmesini yapıyor gönül 2, senaryonun olmasın da