smlmmgl

aydem 47 milyon zarar açıkladı. Bedelli yapacak mı?

BIST:AYDEM   AYDEM ENERJI
AYDEM ENERJİ
HALKA ARZ FİYATI..:9.90.-
BUGÜN.............: 7.03.- Tavan tavan gitmemiş.
*
Bedelli yapmama süresi olan 6 ay dolmuş.
Ortaklar (KY) , birde bedelliye katılır mı? Olası mı?
Hazır gönüllüce gelmiş ortaklar ( KY) hemen bırakılır mı?
Göreceğiz.
*
KY hisseyi alamdan önce
net borcun Net Borç 5,404.870.000.- tl,
yani 6 milyar borçlu şirkete ortağı olduğunu biliyor muydu?
YATIRIM YAPTIĞINA GÖRE biliyordu.
Şirket araştırılmadan alınmayacağına göre hissesi ..
-
3.ÇEYREK ZARAR.: -47.684.642
halka arz bitince zarar
-
ilginç
Sosyal medyada karını arttırdı diye yazan sayfada az değil.
*
Kar ...........8 milyon (İLK 9 AY)
ödediği faiz : 281 milyon faiz ödemiş.
*

-
2020 yılı 4 çeyrek..: 298 milyon KAR HALKA ARZ OLACAK
2021 yılı 1. çeyrek.:..23 milyon KAR
2021 yılı 2. çeyrek :..33 milyon KAR
2021yılı 3. çeyrek :...ZARAR.: -47.684.642.-
*
Faaliyet Alanları
Hidroelektrik Santralleri
Rüzgar Santralleri
Jeotermal Santrali
Biyogaz Santrali
-
GAZETE HABERİ NİSAN 2021 DE HALKA ARZ OLMUŞ
Bireysel yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği talep toplama süreci sonucunda halka arz fiyatı 9,90 lira olarak belirlendi. Halka arzda planlanan yüzde 18'lik ek satış hakkının da kullanılması ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar lira oldu
-
Satılan payların yüzde 79,9'u yurtiçi bireysel yatırımcılara giderken, yüzde 18,3'ü yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1,8'i de yurtdışı kurumsal yatırımcıların oldu. Sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisatın yaklaşık 10 katı talep geldi.

Şirketin halka arzında yüzde 5'in üzerinde pay alan bireysel ya da tüzel kişi olmadığı açıklandı.

*
Sermaye...............705.000.000
Öz Sermaye.....5.161.433.671
çok iyi
İYİ AMA 2020 yılı 4. çeyrekten bu yana azalıyor.
*
Mali Tablo Dönemi......2021-9
En Son Dönem Karı..8.291.230
-
halka arzdan önce halka arz esnası ,halka ardan sonra diye 3 dönem var.. KAR DÜŞMÜŞ.
*
FK..........597,76
PD /DD.....0,96

*
KAP
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
705.000.000
--
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Bilgi Mevcut Değil
-
NEDEN YOK?
HANİ BİLGİ EDİNME HAKKI?
*
6 AY DOLDU
Halka Arz Taahhütleri : Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Şirket, payların Borsa
İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını
ve yeni iktisap olunan paylar da dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını
taahhüt etmiştir. Buna ek olarak; halka arz eden pay sahibi Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., 180 Gün süreyle
dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu
edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını taahhüt etmiştir

*
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar......YILDIZ PAZAR
*
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı
111.319.500.- ADET
*
Fiili Dolaşım Oranı
15,79
*
Ortalama Hacim (3Ay)
5.168.042
-
8 EKİM DÜN Hacim
2.822.256

*
SON 5 GÜN TL HACİM
08.11.2021 ...19.905.762,97 TL
05 .11.2021 ...35.900.174,60 TL
04.11.2021 ...38.550.432,21 TL
03.11.2021 ...29.335.142,34 TL
02.11.2021 ...32.294.333,59 TL
*
ema 5......:6.97
ema 20....: 6.89
ema 50....: 6.94
ema 100..: 7.08

*
CCI ............................126.94 ...Kısa vade alım düşünülebilir.
Momentum..................102.48 ...Belirgin sinyal yok
RSI .............................57.42 ...Belirgin sinyal yok
Stokastik.....................77.10 ...Kısa vade alım düşünülebilir.
Sto(Hrk.Ort).................69.63
MACD ...........................0.02 ...Alım pozisyonunu koruyor
MACD (Hrk.Ort)...............-0. 01
Hrk.Ort(3)............................7.00 ....Satış düşünülebilir.
Hrk.Ort(5)............................6.97 ....Satış düşünülebilir.
Hrk.Ort(10)..........................6.92 ....Satış düşünülebilir.
Hrk.Ort(20)..........................6.89 ....Satış düşünülebilir.
Hrk.Ort(50)..........................6.94 ...Satış düşünülebilir.
Hrk.Ort(100).........................7.16....Satış pozisyonunu koruyor
*
WEB SAYFALARINDAN ALINTI
1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirme cesaretimizle çıktığımız yolculuğumuzda, insanı odağa alan yenilikçi yaklaşımımızla bugün ve gelecek için daha iyisini aramaya, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz.

Türkiye geneline yayılmış, 26 yenilenebilir enerji santralimizle 1.135 MW kurulu güce ulaşarak yıllık 4.273 GWh enerji üretiyoruz. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve biyogaz santrallerimizle Türkiye’nin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji üretimiyle karşılıyoruz. Portföyümüzde yer alan 23 enerji santralimizin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar tüm yapım işlerini kendi çatımız altında yürütmekten gurur duyuyoruz


*
Hissedarlar...............................Tutar..................%
AYDEM ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.....574.975.010.-........81,56
DİĞER..................................130.024.990..........18,44
İYİ
*
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler...................Tutar................%
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş......48.205.000..........100
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş...36.175.000.....100
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş....5.500.000.......100
*
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mehmet Yusuf GÜNGÖR....Yatırımcı İlişkileri Müdürü
yusuf.gungor@aydemenerji.com. tr ...02128121252
-
AL- SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
**
**
Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. – 19.04.2021
ALINTI
Türkiye Elektrik Sektörü
Türkiye elektrik piyasası başlangıç dönemi, yapılanma dönemi ve büyüme dönemi olarak üç döneme
ayrılabilir. Piyasa yapısı, devlete ait tek bir kuruluşun tüm elektrik piyasası işleyişinden sorumlu olduğu bir
modelden, özel teşebbüslerin elektrik piyasasına dâhil olduğu bir modele doğru tamamen değişmiştir.
Türkiye elektrik piyasa faaliyetleri üretim, iletim, toptan satış ve dağıtım ve perakende faaliyetlerinden
oluşmaktadır. Türkiye’deki elektrik talebi gayri safi yurtiçi hâsıla ile paralel bir şekilde artmaktadır.
Türkiye’de halen elektrik tüketimi gelişmiş OECD ülkelerine kıyasla çok düşük olduğu için büyüme potansiyeli
oldukça fazladır. 31 Aralık 2020 itibariyle Türkiye’deki toplam kurulu elektrik enerjisi gücü 95,9 gigavat olup
bunun %36,4 ü ithal termik enerji kaynaklarına (doğalgaz ve kömür) bağlıdır bu durum Türkiye’de dışa
bağımlılık ve cari açık yaratmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Türkiye enerji politikasının ana
hedefleri arasında uygun fiyatlı elektrik enerjisi sağlanması, arz güvenliğinin ve piyasa serbestleşmesinin
artırılması yer almaktadır. Türkiye bu politika hedeflerine ulaşmak için yakın gelecekte özellikle yenilenebilir
enerji üretim kapasitesini artırmayı planlamakta ve hibrit santraller, YEKA ihaleleri revize YEKDEM gibi
girişimler ile pazarın canlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
Son 10 yılda kuruldu güçteki artış %53 gibi bir oranla büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarından
kaynaklanmakta olup buna bağlı olarak üretim kapasitesi için yapılan yatırımlar da son yıllarda yenilenebilir
enerji üretimi alanında yoğunlaşmıştır.