tavanci

ANSGR...YENİ BİR DÖNEM BAŞLAR...

Alış
BIST:ANSGR   ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
ANSGR ...

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır...

Sigorta şirketlerinin birleşmesinin ardından, bence beklenen performans Türk Sigorta hissesinden gelmedi. Tarihi zirvesini zorlayan hissede grafikteki son direncin kırılmasıyla FİBO seviyeleri takibinde olarak yeni bir dönemin başlayacağı inancındayım...

Yakın zamanda güzel yerlere hareket başlayacaktır.

2020 yılının ikinci çeyreğinde Anadolu Sigorta'nın toplam
aktifleri 10.98 milyar TL'dir. Şirketin önceki yılın aynı
dönemine göre aktif büyümesi %27.82 olarak hesaplanmakta.
Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrekteki özsermaye büyümesi geçen
yılın aynı dönemine göre %41 artış göstermiş olup 2.39 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde aktif karlılığı %2.84 ve
özsermaye karlılığı ise %13.62 olarak hesaplanmaktadır.
Şirketin toplam borçlarının varlıkları içerisindeki oranı %78.23
düzeyindedir.
Anadolu Sigorta 2020 yılı ikinci çeyrek döneminde 1.42 milyar
TL teknik gelir elde ederek, geçen yılın aynı dönemine göre
teknik gelirleri %3.23 artmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine
göre teknik giderlerindeki %3.35 oranındaki büyüme
sonrasında şirketin teknik giderleri 1.23 milyar TL gelmekte.
Şirketin teknik bölüm dengesi bu dönem için 191. 05 milyon TL
olarak hesaplanmaktadır.
Anadolu Sigorta için dönem net karı bu dönemde 127.82
milyon TL düzeyindedir. Net kar marjı ise %66.9 şeklinde
gelmektedir. Geçen yılın aynı döneminde ise net dönem karı
105.44 milyon TL'dir.
Anadolu Sigorta , son bir aylık dönemde %7.09 kazançla BİST
100 Endeksinin üzerinde getiri sağlamıştır. Sigorta endeksine
göre ise hissenin daha iyi performans sergilediği görülmekte.