KEE TAI PROPERTIES 2538

2538 TWSE
2538
KEE TAI PROPERTIES TWSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

2538 Hisse Senedi Grafiği

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. İşlem yapmaya başla
Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Endüstriyel Hizmetler
Endüstri: Mühendislik ve İnşaat
JAPAN FOOD&LIQUOR ALLIANCE INC. ağırlıklı olarak gıda, alkol üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır. Şirketin üç iş bölümü bulunmaktadır. Gıda ve Alkol bölümü, soya sosu, çeşnilik, sake (mayalanmış pirinçten yapılan Japon alkollü içecek), turşu imalatı ve bu ürünlerin satışı ile uğraşmaktadır. İthal Gıdalar ve Alkol Satışları bölümü Fransız gıda maddeleri ve şaraplarının ithalatı ve satışı ile uğraşmaktadır. Diğerleri bölümü, gıda ve alkol üretim ve satışının yanı sıra Şirket grup yönetimi ile ilgilenmektedir. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in 10 adet konsolide bağlı ortaklığı ve üç adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.