NIO INC. USD OV

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

NIO temelleri

NIO INC. USD OV geli̇r dağilimina genel bakış

Geçen yılki NIO INC. USD OV geliri 7.19B USD olarak gerçekleşmiştir ve bunun büyük bir kısmı - 6.77B USD - şu anda en yüksek performans gösteren kaynak olan Vehicle'den gelmiştir, bir yıl önce 5.13B USD. Gelir miktarına en büyük katkı China tarafından yapılmıştır - geçen yıl NIO INC. USD OV 7.33B USD, ve ondan önceki yıl — 5.58B USD.

Kaynak tarafından
Ülke bazında