INDUSTRIES QATAR QPSC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

IQCD temelleri

INDUSTRIES QATAR QPSC temettülere genel bakış

IQCD temettüleri yıllık ödenir. Son hisse başına temettü 1.10 QAR miktarındaydı. Bugün itibarıyla Temettü Getirisi (TTM) 9.27%'dir.