NEO FINANCE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

NEOFI temelleri

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere NEO FINANCE mali tabloları

Aşağıdaki yıllık ve üç aylık kazanç raporu, NEOFI performansını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Toplam Gelir
Brüt Kar
Faaliyet gelirleri
Vergi öncesi gelir
Net gelir
Döviz: EUR
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
TTM
Toplam GelirYY büyüme
Satılan malların maliyeti
Brüt KarYY büyüme
İşletme giderleri (COGS hariç)
Faaliyet gelirleriYY büyüme
Faaliyet dışı gelir, toplam
Vergi öncesi gelirYY büyüme
Kazançlarda öz sermaye
Vergiler
Kontrol gücü olmayan/azınlık payı
Vergi sonrası diğer gelir/gider
Durdurulan faaliyetler öncesi net gelir
Durdurulan faaliyetler
Net gelirYY büyüme
Seyreltme ayarı
Tercih edilen temettüler
Ortak hissedarlara sunulan seyreltilmiş net gelir
Hisse başına temel kazanç (Temel EPS)YY büyüme
Hisse başına seyreltilmiş kazanç (Seyreltilmiş EPS)YY büyüme
Tedavüldeki ortalama temel hisse
Seyreltilmiş hisseler ödenmemiş
FAVÖKYY büyüme
FVÖKYY büyüme
Toplam faaliyet giderleri